Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo – văn hóa quý II năm 2019

Ngày đăng: 9:57 | 08/07/2019 Lượt xem: 101

Ngày 04/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo - Văn hóa quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hội và các cơ quan liên quan trong khối Khoa giáo - Văn hóa. Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo – văn hóa quý II năm 2019

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác khoa giáo - văn hóa trên địa bàn tỉnh trong quý II/2019, thảo luận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa giáo, văn hóa quý III/2019. Trong quý II năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo -văn hóa đã phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa: Báo cáo sơ kết 5 năm về thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 28/8/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Báo cáo giám sát và thông báo kết quả giám sát Chương trình 29-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 09/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; Chỉ thị thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa (X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt kế hoạch công tác. Một số kết quả nổi bật: Ngành văn hóa tập trung chuẩn bị, triển khai các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Ngày Cù Lao Chàm được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; tổ chức chấm sơ khảo Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần III (2019-2024); chấm chọn Tặng thưởng VHNT Quảng Nam năm 2018; 7/7 chi hội chuyên ngành thuộc Hội VHNT tỉnh đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024; chuẩn bị các điều kiện tiến tới Đại hội Hội VHNT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (2019-2024). Ngành giáo dục-đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; triển khai tốt kế hoạch hoạt động Hè năm 2019. Ngành khoa học-công nghệ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Khoa học - Công nghệ (18/5/1959-18/5/2019); tổ chức Diễn đàn trí thức tỉnh Quảng Nam năm 2019; tham mưu ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 16/4/2019 về ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Nam. Ngành tài nguyên - môi trường triển khai Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương Thế giới; công bố kết quả quan trắc môi trường năm 2018; tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quý II năm 2019, lĩnh vực khoa giáo - văn hóa vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm, đó là: Chỉ tiêu phân luồng học sinh sau THCS để đào tạo nghề còn gặp khó khăn. Bệnh sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp, đã xuất hiện ở 125 xã/14 huyện. Còn diễn ra tình trạng xâm lấn, xâm hại di tích; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa như karaôke, nhạc sống…còn phức tạp, gây ô nhiễm tiếng ồn. Tỷ lệ đóng BHXH tự nguyện đạt thấp (20%). Kết quả công tác giảm nghèo chưa bền vững; số lao động tham gia xuất khẩu lao động còn ít.
Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Tuyết đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch công tác năm 2019, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2019, trong đó tập trung: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo - văn hóa, nhất là triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư khóa XII về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và về xây dựng đội ngũ trí thức; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ IX; đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế nêu trên; chủ động cung cấp thông tin để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực khoa giáo - văn hóa.

Tác giả: Lê Minh Chiến

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?