Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 8:57 | 02/04/2020 Lượt xem: 210

Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc củng số, kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban Chỉ đạo do đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban, đồng chí Trần Văn Tân - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực và các Phó Trưởng Ban, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế; Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thiều Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương và 13 ủy viên.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tập trung, trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, hiệu quả; chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác an toàn thực phẩm của các sở, ngành, địa phương, định kỳ hằng quý, 6 tháng, cả năm báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc là cán bộ các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, giúp xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; theo dõi, nắm tình hình, kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh.
UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh ban hành; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách bảo đảm và được bố trí trong dự toán kế hoạch hàng năm của Sở Y tế.

Tác giả: Anh Tuấn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?