Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM (28/3/1930-28/3/2020): CÂY THÔNG MỘT – NƠI GHI DẤU SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM

Ngày đăng: 8:49 | 10/03/2020 Lượt xem: 158

Năm tháng dẫu vật đổi sao dời, nhưng địa điểm Cây Thông Một, nay thuộc khối phố Tân Thanh, phường Tân An, thành phố Hội An vẫn mãi ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân xứ Quảng. Tại đây ngày 28/3/1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chính thức được thành lập.

Mốc son chói lọi
Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vùng đất Xứ Quảng được lịch sử “giao” sứ mệnh đi đầu và giữ vai trò quan trọng và là nơi khởi phát của nhiều phong trào đấu tranh yêu nước chống thực dân, phong kiến, như: cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Đà Nẵng (1858-1860), phong trào Nghĩa hội (1885-1887), các phong trào Đông Du, Duy Tân (1904-1908), phong trào chống Thuế (1908)… Cũng chính từ các phong trào đấu tranh yêu nước đó, Xứ Quảng đã sản sinh và cống hiến cho đất nước nhiều bậc chí sĩ yêu nước mà lịch sử dân tộc mãi mãi ghi danh như Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp… Mặc dù các phong trào đấu tranh yêu nước chống thực dân Pháp của nhân dân Quảng Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều không thành công. Nhưng phải khẳng định rằng, tinh thần đấu tranh kiên trung của các bậc chí sĩ yêu nước đó là mảnh đất tốt, là điều kiện thuận lợi cho những hạt giống cách mạng tiếp tục nảy mầm trên quê hương Xứ Quảng. 
Trong bối cảnh các phong trào đấu tranh yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở Việt Nam thất bại. Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) ra đi tìm đường cứu nước. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê Nin. Bản luận cương đã giúp Người khẳng định: chỉ có chủ nghĩa xã hội, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới thoát khỏi ách nô lệ. Từ đây, Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về trong nước và chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ở Quảng Nam – Đà Nẵng, vào những năm 1925 – 1927, có nhiều sách báo tiến bộ lưu hành như: Tiếng dân, Tân thế kỷ, Tiếng chuông rè... Các tác phẩm dịch của Môngtétxkiơ, Giănggiắc rút-xô. Đặc biệt, là báo Người cùng khổ, báo Việt Nam hồn do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã được thanh niên yêu nước bí mật chuyền tay nhau xem. Những tin tức cách mạng trong và ngoài nước thâm nhập vào tỉnh qua những con đường: thư từ, học sinh từ Huế về, lính mộ ở Pháp về... càng hâm nóng bầu không khí chính trị trong tỉnh. Qua các cuộc vận động, ở Quảng Nam – Đà Nẵng, cuối năm 1925, đầu năm 1926 nhiều tổ chức yêu nước ra đời, như Hội trí thức thể thao ở Tam Kỳ, Hội ái hữu xe miền Trung… các tổ chức trên phản ánh yêu cầu bức thiết của phong trào yêu nước tỉnh ta là phải hình thành tổ chức cách mạng, không chỉ hoạt động yêu nước mà phải là tổ chức chính trị có đường lối cứu nước rõ ràng. 
Trong bối cảnh cần có một tổ chức tiền thân của Đảng, thì tháng 4/1927, ở Huế nổ ra một cuộc bãi khóa lớn. Nhà Hội Quảng Nam biến thành trung tâm lãnh đạo bãi khóa. Địch đàn áp dữ dội, đóng cửa trường. Số anh em ở nhà hội bỏ học, phân tán đi khắp nơi, có số gia nhập tổ chức cách mạng. Trước tình hình đó, Đỗ Quang - phái viên của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (Hội VNCMTN) vừa về đến Huế đã kịp thời gặp gỡ số học sinh bãi khóa, vận động thành lập Ban vận động Hội VNCMTN Quảng Nam. Ban vận động ra đời đúng lúc tuổi trẻ tỉnh nhà đang khao khát tìm hiểu cách mạng để chọn hướng đi. Ban vận động đã in cuốn “Đường Kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc để làm tài liệu tuyên truyền. Từ đây, tuổi trẻ Xứ Quảng tìm thấy được một nguồn sức mạnh mới và nhanh chóng đi theo “Đường Kách mệnh”. 
Trên cơ sở đó, tháng 9/1927, chi bộ Hội VNCMTN ở Đà Nẵng được thành lập do Đỗ Quang làm Bí thư. Cũng thời gian này, ở Đà Nẵng còn có một tổ Hội VNCMTN phát triển trong số cốt cán của Hội ái hữu lái xe miền Trung. Tại Hội An, tháng 10/1927, Chi bộ Hội VNCMTN ở Hội An được thành lập. Từ 3 chi bộ trên, đầu năm 1928, hội nghị đã chính thức bầu ra Ban chấp hành Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam. Hội đã đề ra tôn chỉ: “Trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới”. Tính đúng đắn trong tôn chỉ mục đích của Hội cộng với sự nhiệt tình cách mạng của tuổi trẻ Quảng Nam đã làm cho hoạt động của Hội ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, hoạt động mạnh cả địa bàn thành thị và nông thôn. Hội VNCMTN nhanh chóng trở thành một tổ chức chính trị có ảnh hưởng lớn trong tỉnh. Đánh giá về sự kiện này, Kỳ bộ Hội VNCMTN đã nhận xét: “Quảng Nam lúc bấy giờ là một trong những tỉnh có phong trào khá của Kỳ bộ Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Trong sự hoạt động biết nhắm vào thợ thuyền lao động, vận đồng được phụ lão, phụ nữ tham gia phong trào, nhất là biết tổ chức nữ giới” . Có thể khẳng định rằng, những đảng viên thế hệ đầu tiên của Xứ Quảng rất nhạy bén trong việc nắm bắt chủ trương và chuyển hướng hoạt động đáp ứng yêu cầu từ đòi hỏi thực tiễn của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.
Ở trong nước, từ giữa tháng 6/1929 đến đầu tháng 01/1930, ở nước ta 3 tổ chức Đảng lần lượt ra đời: Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (7/1929), Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (01/01/1930). Trong bối cảnh đó, sau khi nghe phái viên của Xứ ủy Trung Kỳ vào giải thích rõ ý nghĩa mục đích thành lập Đảng thì hầu hết hội viên của Tỉnh bộ Hội VNCMTN đều hăng hái gia nhập Đảng. Trên cơ sở đó, tháng 10/1929, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Quảng Nam được thành lập, kết thúc sứ mệnh của Hội VNCMTN Quảng Nam.
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản, không lâu sau, ngày 28/3/1930, tại địa điểm Cây Thông Một, Tỉnh bộ lâm thời Đông Dương Cộng sản Quảng Nam nhất trí chủ trương hợp nhất của Trung ương Đảng, ra Thông cáo về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và công bố từ nay chỉ có một Đảng Cộng sản duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường cho công, nông, binh, nhân dân lao động bị áp bức đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong thông cáo thành lập Đảng bộ nêu rõ: “Phong trào cộng sản tỉnh Quảng Nam ta cùng xu hướng chung với cả nước, nó phát triển trên cơ sở tranh đấu của vô sản dân cày và những người bị áp bức trong tỉnh”. Đây là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Quảng Nam dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

 
Đ.c Phan Việt Cường cùng các đồng chí lãnh đạo thăm Di tích Cây Thông Một

Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử Cây Thông Một
Trong dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2019), đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam đã đến thăm di tích Cây Thông Một, thăm và tặng quà cán bộ lão thành và nhân dân trong vùng di tích, thể hiện tấm lòng tri ân đối với vùng đất căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Tỉnh ủy Quảng Nam. Tại buổi làm việc, đồng chí đã nhấn mạnh: “Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam ra đời chỉ sau gần 2 tháng Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (3/2/1930), cho thấy các bậc tiền bối của Quảng Nam đã giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Đây là bề dày lịch sử rất đáng trân trọng, cần phải luôn được các thế hệ hôm nay ghi nhớ, gìn giữ”. “Trách nhiệm của tỉnh là sẽ cùng bàn bạc, phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu, đầu tư xây dựng Di tích lịch sử Cây Thông Một trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh của tỉnh”. 
Kỷ niệm 90 Năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2020) gắn với kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hội An và các cơ quan liên quan tổ chức: Lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp tỉnh Cây Thông Một – Địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, xứng đáng với tầm vóc, quy mô và ý nghĩa của sự kiện. Để Cây Thông Một trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh của tỉnh nhà.

Tác giả: Năng Đông

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?