Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Duy Xuyên: 02 xã Duy Châu, Duy Trung được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018

Ngày đăng: 10:01 | 09/04/2019 Lượt xem: 100

Trong những ngày đầu tháng 4/2019, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận 02 xã Duy Châu và Duy Trung đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện lên 07 xã.

 
Lễ công bố Quyết định công nhận xã Duy Trung đạt chuẩn nông thôn mới 2018

Xã Duy Châu bắt đầu triển khai thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2012. Ở thời điểm đó, xã Duy Châu mới đạt 4/19 tiêu chí là: bưu điện, văn hóa, hệ thống chính trị - xã hội và an ninh trật tự. Với chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền huyện Duy Xuyên, những năm qua cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Duy Châu đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực, cùng với cơ chế chính sách phù hợp của tỉnh, của huyện đến cuối năm 2018, địa phương thực hiện hoàn thành toàn bộ 19/19 tiêu chí NTM và xây dựng thành công mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Lệ Bắc với tổng nguồn kinh phí thực hiện chương trình gần 90 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 46 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 9 tỷ đồng, còn lại doanh nghiệp và vốn lồng ghép. Đến nay, cơ cấu kinh tế trên địa bàn chuyển dịch dần theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 18,01%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 32,69%, thương mại dịch vụ 49,29 %. Đời sống tinh thần, vật chất của người dân từng bước được nâng lên. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,26 triệu đồng/năm (tăng 21,7 triệu đồng so với năm 2012), tỷ lệ hộ nghèo còn 2,71%, (giảm 15,89% so với năm 2012).
Năm 2011 qua khảo sát, đánh giá thực trạng, xã Duy Trung chỉ đạt 02/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Với lợi thế đất đai, truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền xã xác định: Phát triển sản xuất nông nghiệp là trọng tâm tạo ra tiền đề để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Kế thừa, phát huy nền tảng sẵn có, qua 8 năm (2011-2018) triển khai thực hiện chương trình, với quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ nguồn lực đầu tư của Trung ương, tỉnh, huyện, Đảng bộ và chính quyền đã chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, huy động nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2018, xã Duy Trung đã về đích nông thôn mới, hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,58 triệu đồng/người/năm (tăng 18,78 triệu đồng/người/năm so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo còn 3,49% (giảm 18,46% so với năm 2011).
Trong buổi Lễ này, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trao tặng Cờ, Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 cho 02 xã Duy Châu và Duy Trung. Ngoài ra, chính quyền địa phương 02 xã cũng đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương./. 

Tác giả: Thái Hằng

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?