Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2019: Thông tin nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 17:31 | 08/05/2019 Lượt xem: 649

Ngày 08/5/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2019. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu trung tâm đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; lãnh đạo ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận, hội đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, báo cáo viên cấp huyện... Đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam.

 
Quanh cảnh Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2019 tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phùng Xuân Nhạ - UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin: “Những điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2019-2020”. GS, TS Hoàng Chí Bảo, Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin: “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”.
Qua đó, những điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học mở rộng quyền tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học khi đáp ứng các điều kiện như: đã thành lập hội đồng trường; đã được công nhận đạt chuẩn bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp; đã ban hành và thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính và có chính sách bảo đảm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng do nhà nước quy định... Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ cũng phải công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và các thông tin khác theo quy định của pháp luật. Một điểm đáng chú ý là cho phép các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm chất lượng và phù hợp nhu cầu thì được tự mở ngành đào tạo ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học, chỉ trừ các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đào tạo giáo viên và an ninh, quốc phòng. Bên cạnh đó, luật cũng quy định một số chế tài cụ thể để xử lý đối tượng không thực hiện cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo. Cơ sở giáo dục đại học tự chủ mở ngành khi chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định sẽ bị đình chỉ hoạt động đào tạo đối với ngành đào tạo đó và không được tự chủ mở ngành đào tạo trong thời hạn 5 năm kể từ khi có kết luận về việc vi phạm của cơ quan có thẩm quyền. Luật cũng quy định, trước khi khóa đầu tiên tốt nghiệp, chương trình đào tạo phải được đánh giá chất lượng; ngay sau khi khóa đầu tiên tốt nghiệp, chương trình đào tạo phải được kiểm định...
Ngoài ra, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của đổi mới giáo dục, đào tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... 
Về nội dung chuyên đề thứ hai của Hội nghị, Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn, sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. Những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, như: thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành...
Bên cạnh đó, GS.TS Hoàng Chí Bảo thông tin kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”; góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng... 
Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân: Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019, về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình KT-XH tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019; công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV… Tuyên truyền sự kiện Thủ tướng Chỉnh phủ tham dự Diễn đàn "Vành đai và con đường", qua đó khẳng định chủ trương của Việt Nam là đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở nguyên tắc hợp tác hòa bình, bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau phù hợp với luật pháp Quốc tế và hiến chương Liên hiệp quốc... Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai học tập Chỉ thị 32 theo Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện của đất nước như: 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người và 60 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6); 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)... Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 18–NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, trong năm 2019; Tuyên truyền Đại lễ Phật Đảng Vesak Liên Hợp Quốc 2019; Tuyên truyền triển khai quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, dịch bệnh trong mùa hè...

Tác giả: Phòng TT

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?