Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày đăng: 9:55 | 13/06/2019 Lượt xem: 499

Chiều ngày 12/6/2019, tại Hội trường cơ quan, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Nguyễn Chín – UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo Ban, trưởng, phó phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 
Quang cảnh buổi làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Thường trực Tỉnh ủy

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – TUV, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo  kết quả hoạt động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2019,  nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.
Qua đó, về công tác tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện Quy định số 04 -QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc các tỉnh, thành ủy; Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoạt động với tổ chức bộ máy mới : 01 Trưởng ban và 03 Phó Trưởng ban, 04 phòng thuộc ban: Phòng Lý luận chính trị - Tổng hợp, Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Phòng Khoa giáo - Văn hóa, Phòng Thông tin – Lịch sử Đảng. Tổng số biên chế được giao là 24 biên chế (hiện có 23 biên chế, do 01 lãnh đạo Ban được điều chuyển công tác). Theo lộ trình, đến năm 2021, tổng biên chế được giao là 23 biên chế.
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong 6 tháng qua, dù hoạt động với tổ chức bộ máy mới, thời gian đầu còn lúng túng, trở ngại, nhưng tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện lĩnh vực Tuyên giáo, Chỉ thị 05; đã thực hiện tốt công tác nắm bắt, tổng hợp nghiên cứu tình tư tưởng, điều tra dư luận xã hội; công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, khoa giáo được thực hiện tốt, chất lượng ngày càng nâng lên; công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử đấu tranh cách mạng ngành, địa phương và công tác giáo dục truyền thống cách mạng được triển khai thực hiện; công tác lý luận chính trị được chú trọng, thực hiện tốt việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; công tác tổng hợp, hành chính, đối nội, đối ngoại được duy trì...
Buổi làm việc diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, với nhiều ý kiến phát biểu. Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ý kiến phát biểu đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc, ghi nhận các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung: Trong 6 tháng đầu năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực tuyên giáo, Chỉ thị 05... góp phần tạo đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội về các chủ trương lớn của Trung ương, tỉnh; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy đồng chí hoan nghênh kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng và toàn ngành tuyên giáo của tỉnh nói chung. Trong thời gian đến, nhiệm vụ công tác tuyên giáo gặp không ít khó khăn, thách thức, đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo, trong đó cần chú trọng nhiệm vụ công tác hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là chỉ thị về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy đảng triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng thực hiện: Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cưòng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 1224-QĐ/TU, ngày 06.5.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp. Thường xuyên tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đào tạo, bồi dương; đề ra chỉ tiêu cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở...

Tác giả: Phòng TT

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?