Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngày đăng: 10:15 | 14/08/2019 Lượt xem: 196

Sáng ngày 13/8/2019, đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và đồng chí Lê Văn Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW). Dự Hội nghị có đồng chí Lâm Quang Đằng, Hàm Vụ trưởng Vụ 2 Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

 
Quang cảnh Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 16/01/2015 chỉ đạo các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 40-CT/TW. Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo UBND tỉnh tham mưu, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh; tập trung nguồn lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Theo  Báo cáo sơ kết, đến ngày 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 4.483 tỷ đồng, trên 133 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, tăng trưởng tín dụng trong 05 năm là 1.269 tỷ đồng (+39,48%). Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Trong 05 năm đã giải ngân cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 5.640 tỷ đồng với hơn 193 nghìn lượt hộ vay. 
Có thể nói, sau 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW đã thật sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng CSXH; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH bổ sung nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân biết và tiếp cận kịp thời…
Tham gia ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai nguồn vốn vay tín dụng chính sách gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 16/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh nâng cao năng lực hoạt động, chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng và đảm bảo hiệu quả, an toàn. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Hằng năm, HĐND, UBND các cấp quan tâm ưu tiên dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn, góp phần vào thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác này. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên của các hộ nghèo và đối tượng chính sách, giảm dần sự trông chờ, lệ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước... Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của Chi nhánh NHCSXH có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội...
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 9 cá nhân; Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trong 05 năm qua.

Tác giả: Trương Thị Hội - VPTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?