Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Ngày đăng: 17:39 | 22/09/2020 Lượt xem: 513

Sáng ngày 22/9/2020, tại Trung tâm Báo chí tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Về dự và báo cáo chuyên đề tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tham dự hội nghị có các đại biểu: Đồng chí Hồ Quang Bữu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Đồng chí Lê Văn Nhi - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị tập huấn.

 
Đ.c Nguyễn Thị Thu Lan - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề tại Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề “Báo chí với công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)”, gồm các nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII;  báo chí với công tác tuyên truyền đại hội.
Qua đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh Báo cáo chính trị do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII là một nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác chuẩn bị văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, thể hiện sự kết tinh trí tuệ, dân chủ và thu hút sự quan tâm, đóng góp của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh… Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa hết sức đặc biệt của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban Văn kiện đại hội tiến thành thực hiện các bước xây dựng báo cáo chính trị, tiếp thu các ý kiến góp ý của văn nghệ sỹ, trí thức, lãnh đạo tiền bối, toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua gần 6 tháng triển khai rộng rãi việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bằng nhiều hình thức, với tinh thần, trách nhiệm cao, đã có rất nhiều lượt ý kiến tham gia góp ý của 29/34 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 175 văn nghệ sỹ, nhân sỹ trí thức; 68 chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, hàng ngàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ 22 huyện, thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy... 
Qua thảo luận rất nhiều lần trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã được lấy ý kiến của đảng viên, nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  BTV Tỉnh ủy thống nhất Chủ đề Báo cáo chính trị là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.
Về bố cục, cách viết dự thảo Báo cáo chính trị, phần đánh giá kết quả bám theo các đề mục trong Nghị quyết Đại hội XXI; các tiêu đề tiểu mục được đánh giá, nhận định, lượng hóa kết quả, phần nhiệm vụ và giải pháp được viết theo các chuyên đề trên từng lĩnh vực như cách viết của Trung ương. Đặc biệt trong dự thảo lần này, phần giải pháp nhiệm vụ về Công tác xây dựng Đảng được đưa lên vị trí hàng đầu… Đến nay, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã cơ bản hoàn chỉnh… 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan đã phân tích sâu về ý nghĩa của chủ đề báo cáo chính trị, về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua; phân tích mục tiêu và các giải pháp lớn trong nhiệm kỳ đến đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị...
Về công tác tuyên truyền Đại hội, yêu cầu  phải đảm bảo mục đích, yêu cầu: Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 , góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nuớc, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Phê phán, phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện, công tác nhân sự đại hội để tung tin đồn, phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.
Tuyên truyền phải đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa. Định hướng, góp phần tổ chức tốt, động viên, tập hợp được trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội; góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…
Qua Hội nghị tập huấn lần này giúp các đại biểu nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, xác định rõ những chủ trương, quan điểm, nội dung định hướng quan trọng về các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền tạo đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội, cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7 – 7,5%...

Tác giả: Phi Anh

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?