Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đảng ủy Khối các cơ quan: Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng

Ngày đăng: 14:14 | 12/04/2019 Lượt xem: 146

Sáng 12/4/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2019 và triển khai công tác nhân sự cho các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo cấp ủy cơ sở; đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh và Đoàn Khối các cơ quan đã về tham dự hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Trong quý I/2019, cấp ủy cơ sở phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 7.181 tỷ đồng, đạt 31% dự toán năm; trong đó thu nội địa 5.346 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán, tăng 24% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương tính đến cuối tháng 3/2019 hơn 4.354 tỷ đồng, đạt 18,8% dự toán. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 hơn 8.980 tỷ đồng, tăng 45,7% so năm 2018. Trong đó vốn ngân sách địa phương 6.200 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 2.781 tỷ đồng. Trong quý I/2019 vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện khoảng 5.445 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ. Trong đó, khối lượng thực hiện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp như: Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐT, ĐH, các tuyến nối từ đường ven biển đến đường Quốc lộ 1A và đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng; đường trục chính nối cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đường trục chính nối khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải đến khu công nghiệp Tam Anh; Bệnh viện Sản Nhi... Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 17/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng được cấp ủy 02 cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên trong tổ chức đảng. Đã xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam; 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2019 với chuyên đề trong tâm “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tổ chức thành công Lễ trao Huy hiệu Đảng và khen thưởng công tác xây dựng Đảng năm 2018. Củng cố, bổ sung cấp ủy cơ sở cho 08 chi, đảng bộ trực thuộc; quyết định thành lập 01 chi bộ và 01 đảng bộ cơ sở, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Khối lên 64 đơn vị. Trong quý I, đã kết nạp được 19 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển đảng chính thức cho 53 trường hợp; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí; thẩm tra, xác minh, kết luận lịch sử chính trị để bổ nhiệm cán bộ cho 27 trường hợp.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, UBKT Đảng ủy Khối tiếp tục được tăng cường và nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng; UBKT Đảng ủy Khối tiến hành 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát về triển khai thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng. Đồng thời, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra.
Hội nghị tiến hành lấy phiếu giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối và giới thiệu bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các nhiệm kỳ 2015- 2020, 2020 - 2025.
Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, định hướng hoạt động cho công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Đồng thời, làm tiền đề cho việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Tác giả: Nguyễn Trọng Lĩnh

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?