Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thông báo kết quả chấm điểm xét thăng hạng viên chức

Ngày đăng: 10:35 | 24/06/2019 Lượt xem: 263

Căn cứ Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW, ngày 29/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2018; Quyết định số 1191-QĐ/TU, ngày 25/3/2019 và Quyết định số 1245-QĐ/TU, ngày 31/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng và điều chỉnh thành viên Hội đồng xét thăng hạng viên chức. Tại cuộc họp ngày 13/6/2019, sau khi nghe bộ phận Thường trực Hội đồng xét thăng hạng báo cáo kết quả chấm điểm các hồ sơ đề nghị xét thăng hạng viên chức, Hội đồng xét thăng hạng thống nhất ban hành Thông báo số 01-TB/HĐ, ngày 24/6/2019 về kết quả chấm điểm đối với các trường hợp đề nghị xét thăng hạng viên chức, chỉ tiêu năm 2018.

Hội đồng xét thăng hạng thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các trường hợp đăng ký xét thăng hạng được biết. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 24/6/2019 - ngày thông báo kết quả chấm điểm, các tổ chức, cá nhân liên quan có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả chấm điểm (nếu có). Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (cơ quan Thường trực Hội đồng xét thăng hạng, qua Phòng Tổng hợp-Chính sách và Đào tạo cán bộ, số điện thoại 0235.3852.703, 0905.914.600) để được giải đáp.

     Kết quả chấm điểm kèm theo

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?