Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Duy Xuyên: Bế giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2019

Ngày đăng: 8:57 | 10/06/2019 Lượt xem: 73

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2019. Dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Xinh – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và 65 học viên.

Lớp học được tổ chức trong 8 ngày với 66 đồng chí là đảng viên mới được kếp nạp tham gia. Trong thời gian 8 ngày, các học viên đã được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua nội dung các chuyên đề, các đồng chí đảng viên đã nhận thức được những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn; nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cống hiến hết mình cho lý tưởng của Đảng; trong thời gian dự bị, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên cộng sản Việt Nam.

 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tặng Giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Xinh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo đã biểu dương tinh thần tự giác, nghiêm túc nghe giảng và tích cực ghi chép bài đầy đủ và đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng thời mong muốn sau lớp học này, từng đồng chí trên cương vị công tác của mình, sẽ cố gắng áp dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kết thúc khoá học, có 66/66 học viên đều được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 05 học viên đạt loại Xuất sắc, tỷ lệ 7,6%; 16 học viên đạt loại Giỏi, tỷ lệ 24,2%; 40 học viên đạt loại Khá, tỷ lệ 60,6% và 05 học viên đạt loại TB, tỷ lệ 7,6%. Dịp này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 05 học viên có thành tích xuất sắc trong đợt học này./.

Tác giả: Thái Hằng

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?