Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tam Kỳ: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới, đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 17:34 | 19/06/2019 Lượt xem: 77

Sáng 19/6/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới, đợt 1 năm 2019. Tham dự Lễ Khai giảng có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và 103 đảng viên mới được kết nạp trong năm 2019. Đồng chí Bùi Ngọc Ảnh, Phó Bí thư Thành ủy đến dự, đồng chí Lê Hoài Ngọc, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy dự và phát biểu khai mạc lớp học.

 
Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới, đợt 1 năm 2019 tại Tp Tam Kỳ

Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt này có 103 đồng chí thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố. Trong thời gian từ 19/6 đến 27/6/2019, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoat động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCSVN.
Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Lê Hoài Ngọc, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các học viên cần nghiêm túc học tập để nắm chắc kiến thức, giữ vững tư tưởng chính trị, kiên trì, vững vàng với mục tiêu phấn đấu; tích cực thảo luận, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, liên hệ thực tiễn, tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đề nghị các đồng chí giảng viên tích cực giảng dạy, truyền đạt kiến thức lý thuyết kết hợp với thực tiễn, nội dung bài giảng có trọng tâm, trọng điểm, cập nhật thông tin thường xuyên để học viên dễ tiếp thu, đóng góp vào thành công chung của lớp bồi dưỡng./.

Tác giả: Phạm Văn Hoành

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?