Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Duy Xuyên: Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục và đào tạo

Ngày đăng: 10:04 | 13/08/2019 Lượt xem: 333

Từ ngày 07 đến ngày 9/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức 09 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 1.467 cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2019.

 
Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo tại huyện Duy Xuyên

Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe Báo cáo viên giới thiệu, truyền đạt một số nội dung như: Học tập, quán triệt nội dung cốt lõi Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tình hình thế giới, khu vực, trong nước nổi bật trong thời gian gần đây.
Thời gian viết thu hoạch được tổ chức ở từng điểm trường vào sáng ngày 12/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên  sẽ chấm điểm, tổng hợp và trả kết quả vào đầu tháng 9/2019. 

Tác giả: Thái Hằng

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?