Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Báo chí phải làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của Quảng Nam

Ngày đăng: 9:59 | 10/10/2019 Lượt xem: 417

Chiều ngày 08/10/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh; các cơ quan báo chí, trang, cổng thông tin điện tử tỉnh; các văn phòng đại diện, liên lạc các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; các phóng viên thường trú, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Sáng - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2019

Hội nghị đã nghe Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước về báo chí và hoạt động thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong quý III năm 2019. Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã bám sát tình hình thực tiễn, phát hiện, dự báo các vấn đề phát sinh để chủ động, kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí, nhất là các vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí tiếp tục được thực hiện tốt, đã củng cố và kiện toàn 22 phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, cấp phép 01 Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam hội nhập tại Quảng Nam; rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Các cơ quan báo chí đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; tổ chức thông tin, tuyên truyền đúng định hướng chính trị tư tưởng; nội dung thông tin kịp thời, khách quan, trung thực, phản ánh toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong tỉnh, trong nước, quốc tế, trong đó nổi bật là tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm Ngày đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới, kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, …; chất lượng thông tin được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa phương tiện (như infographic, emagazine, video graphic, ..). Hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí được triển khai đồng bộ trong hệ thống các cơ quan báo chí từ tỉnh đến cơ sở, là diễn đàn tin cậy của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quý, không có cơ quan báo chí, phóng viên nào vi phạm tôn chỉ, mục đích và vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
Hội nghị cũng đã nghe Hội Nhà báo tỉnh đánh giá vai trò, hoạt động của Hội trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trên địa bàn tỉnh trong quý III năm 2019. Theo đánh giá, Hội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ cho hội viên, đoàn kết và tập hợp hội viên tham gia nhiều hoạt động do Hội tổ chức, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; các tổ chức hội trực thuộc và hội viên tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí năm 2016 và 10 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
Qua các báo cáo đánh giá, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng 06 nội dung tuyên truyền trọng tâm quý IV năm 2019 cho các cơ quan báo chí, đó là: tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh; Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả phát triển kinh tế-xã hội, các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt; kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; phổ biến chính sách pháp luật, định hướng dư luận xã hội đối với các vụ việc nổi cộm, phức tạp; phát động tham gia các mạng xã hội của Việt Nam và cuộc thi tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) trên mạng xã hội VCNet; quán triệt cho các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, nhà báo tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, pháp luật về báo chí; …
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan báo chí trong quý III năm 2019; tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí bám sát Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời, tập trung tuyên truyền 06 nội dung cơ bản trong quý IV năm 2019 theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh, báo chí phải đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, cách làm mới, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, theo phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực; cỗ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội năm 2019./.

Tác giả: Phan Thị Thanh Nga

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?