Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Quế Sơn: Giao ban công tác dân vận 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 9:41 | 18/06/2019 Lượt xem: 742

Sáng ngày 17/6/2019, Ban Dân vận Huyện ủy Quế Sơn tổ chức giao ban công tác dân vận 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, do đồng chí Tô Thị Thu Thảo - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, tham dự hội nghị có các đồng chí là bí thư, phó bí thư phụ trách công tác dân vận của các chi, đảng bộ khối cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp huyện; trưởng khối dân vận và cán bộ phụ trách công tác dân vận các xã, thị trấn.

 
Quang cảnh hội nghị giao ban 

Trong 06 tháng đầu năm, hệ thống dân vận các cấp  trên địa bàn huyện Quế Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy tập tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện; tổ chức sơ, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trương ương về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, chú trọng công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, phát động xây dựng mô hình “ Dân vận khéo” trong tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân; làm tốt công tác phối hợp vận động nhân dân GPMB để xây dựng các công trình dự án. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyện vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn, hội viên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, các tầng lớp nhân dân.
Các cấp, các ngành và địa phương đã cụ thể hóa công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nhiều địa phương đã phát động phong trào thi đua Dân vận khéo bằng nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực như: mô hình “Cán bộ tiếp dân” của Công an huyện; mô hình “ Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân ngày thứ 7” của thị trấn Đông Phú và một số mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới được phát huy hiệu quả. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tại hội nghị đồng chí Tô Thị Thu Thảo - UVBTV HU- Trưởng Ban Dân vận huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ và Khối dân vận các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, quy chế dân chủ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch “Năm Dân vận chính quyền” năm 2019; chú trọng đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhất là mô hình dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn Minh và mô hình dân vận khéo “Trong công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân”. Đồng thời đồng chí Trưởng ban yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham dự Tọa đàm Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở do huyện tổ chức; tham dự lớp tập huấn công tác Dân vận chính quyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận chính quyền cấp huyện và cấp xã và tham gia Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Tác giả: Thúy Lan - Ban DVHU Quế Sơn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?