Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 cụm đồng bằng

Ngày đăng: 10:36 | 02/07/2019 Lượt xem: 172

Sáng ngày 02/7/2019, tại huyện Đại Lộc, UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cụm đồng bằng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Trưởng, Phó Phòng Nghiệp vụ UBKT Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy Đại Lộc, đại diện UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụm đồng bằng.  Các đồng chí Trần Xuân Vinh, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Khánh, TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; Phan Thanh Thiên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp trong tỉnh tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 337 tổ chức đảng và 713 đảng viên, giám sát 259 tổ chức đảng và 491 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 33 tổ chức đảng và 160 đảng viên; kiểm tra 395 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 232 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 277 tổ chức đảng cấp dưới và 302 đảng viên; kiểm tra 50 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 197 tổ chức đảng về thu nộp, sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo đối với 08 đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp xử lý kỷ luật 02 tổ chức đảng và 163 đảng viên vi phạm (khiển trách 124, cảnh cáo 24, cách chức 02, khai trừ 12), giải quyết khiếu nại kỷ luật của 03 đảng viên.Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 cụm đồng bằng

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vinh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở. UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ cấp uỷ giao; tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định. Qua kiểm tra đã kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Trần Xuân Vinh đề nghị UBKT các cấp bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 để tham mưu, thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ; tập trung tham mưu cấp ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình ở cơ sở, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời đơn tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn tố cáo đối với cán bộ chủ chốt, nhân sự quy hoạch nguồn cấp ủy, kết luận chính xác, rõ ràng, minh bạch tạo cơ sở và sự chủ động cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu ban thường vụ cấp ủy thực hiện nghiêm Công văn số 2069-CV/TU, ngày 25/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo xử lý kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2009 của Ban Bí thư.
Cũng tại Hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã triển khai Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Tác giả: Nguyễn Văn Việt

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?