Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tam Kỳ

Ngày đăng: 20:39 | 11/01/2020 Lượt xem: 228

Năm 2020 Đảng bộ thành phố Tam Kỳ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm phục vụ tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng ngày 10/01/2019, Đảng bộ thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Tam Kỳ đã đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên từ khi còn mới manh nha.

Năm 2019, Ban thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã kịp thời lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nhiều văn bản quy định về một số vấn đề mới trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở. Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao; tích cực, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát có những đổi mới, hiệu quả trong phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm, đặc biệt tập trung giải quyết nhiều vấn đề cán bộ, đảng viên quan tâm, những vấn đề dư luận xã hội bức xúc. Kết quả đạt được trong năm 2019, Thành ủy và cấp ủy cơ sở đã kiểm tra chuyên đề 75 tổ chức đảng và 61 đảng viên, giám sát chuyên đề 62 tổ chức đảng và  56 đảng viên (trong đó có trên 50% đảng viên là cấp ủy viên các cấp); Ủy Ban kiểm tra Thành ủy và cơ sở giám sát chuyên đề 62 tổ chức đảng và 48 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đã phát hiện chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 05 đảng viên (trong đó có 04 cấp ủy viên cơ sở). Việc thi hành kỷ luật chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan: Thành ủy, Ủy Ban kiểm tra Thành ủy và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 29 đảng viên (có 09 cấp ủy viên cơ sở). Nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được Ủy Ban kiểm tra Thành ủy và cơ sở đặc biệt tăng cường, đã phát hiện kiểm tra 09 tổ chức đảng và 36 đảng viên (có 15 đảng viên là cấp ủy viên cơ sở); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, việc quản lý tài chính đảng 66 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng cấp ủy cùng cấp 04 tổ chức đảng; tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 02 đơn tố cáo bảo đảm tính công minh, chính xác, kịp thời. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố năm 2019 đã phát huy tác dụng và hiệu quả trong việc phòng ngừa, hạn chế vi phạm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm. Qua đó, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với những kết quả đạt được, dịp này Đảng bộ thành phố đã biểu dương khen thưởng đối với 8 tập thể và 08 các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019.

Bên cạnh đó, tại hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế cần lưu ý: Vẫn còn tình trạng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc xác định nội dung kiểm tra, giám sát chưa tập trung nhiều vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu cấp ủy còn hạn chế. Việc nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời và hiệu quả, dẫn đến vẫn còn vi phạm xảy ra nghiêm trọng trong thời gian dài trên địa bàn, nhưng cấp ủy chưa quyết liệt chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh, ngăn ngừa, để kéo dài, dẫn đến vi phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật hoặc xóa tên đối với đảng viên. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát còn hạn chế nên hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chưa thật sự đạt hiệu quả cao, những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát đã được chỉ ra trong năm trước chậm được khắc phục. Vẫn còn một số đơn vị thực hiện quy trình, thủ tục các cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo theo quy định của Đảng, nhất là quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng còn có trường hợp chưa đảm bảo nguyên tắc và đúng mức độ vi phạm theo quy định của Đảng, dẫn đến phải xem xét thay đổi hình thức kỷ luật Đảng... Đặc biệt nhấn mạnh năm 2020, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra từ thành phố đến cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Xác định công tác kiểm tra, giám sát phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng giám sát. Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có những vấn đề phức tạp, bức xúc; nắm tình hình đảng viên tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo. Làm tốt tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự Đại hội; phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của Đảng bộ cấp dưới. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ mới; chuẩn bị tốt nhân sự cho UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. UBKT các cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn Ngành để lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XIII của Đảng.

 

Tác giả: Trần Thị Kim Dung - PCN UBKT Tam Kỳ

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?