Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Ngành Nội chính Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng: 10:16 | 10/01/2021 Lượt xem: 269

Sáng 09/01/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban và đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Mai Văn Tám, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, đại diện lãnh đạo các ngành nội chính tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.


 
Ảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam
Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn nhưng Ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngành Nội chính Đảng đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy Đảng ban hành gần 2.600 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tích cực, chủ động, tham mưu hiệu quả với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai”, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chú trọng tham mưu cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch thi đua “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt”; từ đó nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, được chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm, khắc phục dần tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp, đạt kết quả tích cực; Các ban nội chính đã tham mưu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiến hành hơn 1.600 cuộc kiểm tra, giám sát và rà soát gần 44.600 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, qua đó, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém kéo dài, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án, sai phạm, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tích cực tham mưu, giúp Bí thư cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đã tạo được niềm tin của của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của Ngành Nội chính Đảng trong năm 2020 và yêu cầu trong thời gian đến, toàn ngành tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực nhiều hơn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Đảng và của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; toàn Ngành Nội chính Đảng nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí tại Hội nghị; đồng thời đề nghị các đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ động hơn nữa trong công tác, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đề ra.
Tại Hội nghị này, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020.

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?