Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tam Kỳ tổ chức Hội nghị cấp ủy lần thứ 17 (khóa XX)

Ngày đăng: 10:49 | 04/04/2019 Lượt xem: 75

Vừa qua, Tam Kỳ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành ủy mở rộng lần thứ 17 nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2019.

 
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là các đồng chí trong BCH Đảng bộ thành phố, Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận thành phố, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường. Các đồng chí Nguyễn Văn Lúa, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2019. Theo đó, Quý I năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các chủ trương, nghị quyết của cấp trên được tiếp thu, tổ chức quán triệt gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế, đã tạo được sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Trong đó giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ như ngành dịch vụ tăng 19,6%, công nghiệp tăng 21,7%. Thu ngân sách ước đạt 26,01% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội đảm bảo phát triển. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đúng kế hoạch đề ra từ đầu năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được tập trung quyết liệt. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong Quý I năm 2019 thành phố cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như một số địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ công tác còn chậm và lung túng; tiến độ thu ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm; an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp;….
Trên cơ sở phân tích đánh giá nguyên nhân các kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại, Thành ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của Quý II năm 2019 đó là: Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị; tích cực thu hút đầu tư, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung cho công tác BT-GPMB-TĐC, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản, tập trung tăng thu ngân sách, đảm bảo công tác PCTT và TKC. Tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng đi vào chiều sâu;….
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lúa, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tam Kỳ đạt được trên các lĩnh vực trong Quý I. Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong Quý II và cả năm 2019, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Đảng bộ cần quyết tâm thực hiện vượt các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục xác định thương mại dịch vụ là then chốt trong cơ cấu nền kinh tế, tập trung thu hút đầu tư trọng điểm, tạo nên các dự án động lực lớn của thành phố. Trên lĩnh vực công nghiệp cần quan tâm các dự án chất lượng gắn với bảo vệ môi trường. Tăng thu ngân sách, chú trọng chống thất thu thuế, nợ thuế. Về lĩnh vực đô thị, cần thực hiện đúng theo quy hoạch đã đề ra và làm tốt công tác quản lý quy hoạch. Quan tâm các nhóm chỉ tiêu chưa đạt như môi trường, xã hội, an ninh trật tự để thực hiện đạt kết quả. Chú trọng tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố. Đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng quan tâm phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, yêu cầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tạo nguồn lực đầu tư phát triển nhanh các lĩnh vực.
Cũng tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố  đã thông qua một số văn bản quan trọng: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới trên địa bàn thành phố; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng trên địa bàn thành phố; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Tác giả: Phạm Văn Hoành

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?