Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hiệp Đức: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19, khóa VIII – Đánh giá nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 10:28 | 10/07/2019 Lượt xem: 62

Vừa qua, Huyện ủy Hiệp Đức (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 19 để tổng kết công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 92-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Thủ trưởng các ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể huyện; Trưởng, Phó, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 
Hội nghị Huyện ủy Hiệp Đức lần thứ 19, khóa VIII

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả khá nổi bật; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng nâng lên. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; toàn huyện có 51 tổ chức cơ sở đảng với 1.910 đảng viên; có 99 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó, có 46 chi bộ thôn, khối phố. Đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy các cấp được quan tâm xây dựng, có trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng khá tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều chuyển biến theo hướng đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy. Hệ thống chính trị được củng cố; sắp xếp bộ máy và đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thể hiện rõ vai trò, năng lực, sức chiến đấu của Đảng; một số chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên chưa đạt theo Nghị quyết đề ra; từng khâu trong công tác cán bộ vẫn còn sai sót, khuyết điểm; việc nghiên cứu Điều lệ Đảng và các văn bản, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng có nơi có việc còn chưa sâu kỹ, chặt chẽ nên lúng túng, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện; một số cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương trong công tác và sinh hoạt, thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện, vi phạm phải bị xử lý kỷ luật...
Trong 06 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sát với nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, các giá trị sản xuất đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Văn hóa, xã hội được chăm lo và có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức, kiện toàn bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW; hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; đồng thời, phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 ở cấp xã, thị trấn và các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế: Tình hình dịch tả lợn Châu Phi xảy ra gây ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của Nhân dân; hộ đăng ký thoát nghèo, cận nghèo thấp so với chỉ tiêu giao; tỷ lệ phát triển đảng viên đạt thấp...

 
Đ.c Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các nội dung trình tại hội nghị, nhất là đã xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII bảo đảm bám sát các nội dung theo yêu cầu. Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ huyện tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa VIII đã đề ra. Nhất là tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó, chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm: kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo Đại hội, chuẩn bị tốt công tác xây dựng các văn kiện, công tác nhân sự, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng trên địa bàn... Đồng thời, tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Quyết định số 1276-QĐ/TU, ngày 01/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đ/c Bùi Hồng Tình, Trưởng Công an huyện.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được và sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa VIII, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập trung quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả: Thu Thủy - VPHU Hiệp Đức

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?