Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hiệp Đức: Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy quý III năm 2020

Ngày đăng: 16:34 | 15/10/2020 Lượt xem: 37

Sáng ngày 15/10, tại hội trường Huyện ủy Hiệp Đức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy và đánh giá công tác Tuyên giáo quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV/2020. Dự hội nghị có các đồng chí là Báo cáo viên cấp huyện (nhiệm kỳ 2020 – 2025), lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ tuyên huấn Đảng ủy Công an, Quân sự, Y tế và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh – Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trần Thị Hằng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng chủ trì buổi hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy và đánh giá công tác tuyên giáo quý III năm 2020 tại huyện Hiệp Đức

Trong quý III/2020, đội ngũ Báo cáo viên của huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin đến các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, nổi bật là những thông tin cần thiết về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, truyên truyền những nội dung trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại huyện, thông tin tình hình trong nước và quốc tế theo sự lãnh đạo của cấp trên. 
Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra Quyết định số 06-QĐ/HU, ngày 10/8/2020 về thành lập đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hướng tinh gọn hơn về số lượng, nâng cao về chất lượng, phát huy tốt kiến thức, năng lực, sở trường trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền. Dù ở mỗi giai đoạn có sự thay đổi về nhân sự, song nhìn chung, hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy trong 9 tháng đầu năm 2020 diễn ra khá tích cực, hiệu quả, tập trung hướng mạnh về cơ sở.
Đối với công tác tuyên giáo, thời gian qua, đã làm tốt việc tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm; tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền về Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa IX trong toàn thể cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn, quy định của cấp trên và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động..
Nhìn chung, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo các cấp cơ bản đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời phát huy vai trò tham mưu, giúp việc cho cấp ủy tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của cấp ủy, chính quyền, tăng cường sự đồng thuận xã hội, hoàn thành tốt những mục tiêu Nghị quyết các cấp đề ra.
Tại buổi trực báo, đã có hơn 20 lượt ý kiến tham gia góp ý, chủ yếu xoay quanh một số vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận hiện nay như: việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức hội xã hội, tinh gọn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn và thôn, khối phố, nhất là sau khi tinh gọn, chi trả chế độ hỗ trợ chưa kịp thời đã có những tác động, ảnh hưởng nhất định đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên; việc chi trả phụ cấp cho các hội đặc thù còn chậm; chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn vì dịch Covid-19 có bất cập; tình trạng phá rừng còn diễn ra; chưa phát huy tốt hiệu quả và tính thống nhất trong công tác tuyên truyền giữa khối Đảng, Nhà nước và Mặt trận, hội, đoàn thể; thông tin tuyên truyền đến cơ sở còn nghèo nàn, thiếu tính thời sự; một số vướng mắc trong công tác biên soạn, in ấn lịch sử đảng bộ của các địa phương…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh – Bí thư Huyện ủy đánh giá cao hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, công tác Tuyên giáo thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: một số báo cáo viên trong nắm bắt, nghiên cứu thông tin còn thiếu đầu tư, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền còn chưa sâu; công tác tuyên giáo có nơi chỉ mang tính cầm chừng, thiếu quan tâm; chưa làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận và chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực khoa giáo; chưa duy trì tốt nền nếp trực báo định kỳ...
Trên cơ sở kết quả đạt được và nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị các Báo cáo viên Huyện ủy, cán bộ Tuyên giáo cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng từ huyện đến cơ sở, trong đó, ngoài những nhiệm vụ trong quý IV theo kế hoạch, cần lưu ý một số vấn đề cụ thể sau: 
Đối với Báo cáo viên Huyện ủy cần phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu, nhất là các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp, từng bước nâng cao tư duy, sự nhạy bén trong xử lý thông tin và kỹ năng truyền đạt, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng thông tin tại cơ sở.
Đối với công tác tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa IX, kết quả và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, theo dõi tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện trong quý IV/2020; đẩy nhanh tiến độ biên soạn, in ấn phát hành lịch sử địa phương theo kế hoạch; tiếp tục tham mưu các cấp ủy đảng tăng cường chủ động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là trên không gian mạng; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Thị Hằng – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian đến. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại Hội nghị, theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng nội dung, tài liệu tuyên truyền, tạo sự thống nhất chung trong các kênh tuyên truyền giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội; tham mưu cấp ủy tổ chức các lớp tập huấn, bổ sung tài liệu tuyên truyền cho đội ngũ Báo cáo viên nghiên cứu, nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý thông tin và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong Nhân dân; tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện ban hành kế hoạch hoạt động và những nội dung về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…
Đồng chí đề nghị từng đồng chí Báo cáo viên và mỗi cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo cần phát huy tốt vai trò cá nhân, chủ động, tích cực hơn nữa trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của Nhân dân; tích cực tham mưu cấp ủy và làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; luôn đề cao cảnh giác cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng trên địa bàn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tác giả: BTGHU Hiệp Đức

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?