Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân

Ngày đăng: 17:37 | 04/01/2021 Lượt xem: 65

Làm thế nào để đưa nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXII vào cuộc sống; các cấp, các ngành cần làm gì để thúc đẩy năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; vì sao phải quyết tâm quản trị nhà nước theo mô hình chính quyền điện tử, nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân một cách bền vững; cải cách hay dừng lại; quản lý hay là phục vụ…?

Từ năm 2016, Tỉnh ủy (khóa XXI) đã ban hành Nghị quyết số 03 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu chung là: “Đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”; trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân; quyết tâm nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao…”. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo; theo đó một số chủ trương lớn như: rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị; xây dựng chính quyền điện tử, thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh…đã được triển khai quyết liệt, có hiệu quả tích cực.

Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm) là mô hình kết hợp 3 chức năng trong 1 cơ quan. Đó là chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; chức năng xúc tiến đầu tư và chức năng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Tổng số TTHC đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm là: 1.524 thủ tục (trong đó: các sở, ngành là 1.502 thủ tục; cơ quan ngành dọc: Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh: 20). Riêng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có 698 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; trong đó cấp tỉnh có 622 dịch vụ công mức độ 3, 4; UBND cấp huyện có 66 dịch vụ công mức độ 3,4; cấp xã có 10 dịch vụ công mức độ 3.

Ông Đinh Văn Vũ - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh khẳng định, việc giải quyết TTHC tại Trung tâm là một cách làm mới trong trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo hiệu quả quản lý nhà nước. “Hầu hết các tổ chức, cá nhân hài lòng với việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm không phải đi lại nhiều cơ quan như trước đây; cán bộ và người dân giao dịch thân thiện, văn minh, lịch sự; tất cả các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch và có thể truy cập trên hệ thống mạng để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nắm bắt thông tin và giám sát việc giải quyết TTHC của các cơ quan liên quan.” Ông Vũ, cho biết thêm.

Định kỳ hằng tháng, UBND tỉnh đã chủ trì nhiều buổi hội nghị đối thoại trực tiếp nhằm giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; nổi nét là, thành phố Tam Kỳ, trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà cho công dân đối với các lĩnh vực tư pháp, lao động, thương binh và xã hội; huyện Đại Lộc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết TTHC; huyện Phú Ninh ban hành Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của CBCCVC, hướng tới “3 nhất: gương mẫu nhất, hiệu quả nhất, sâu sát cơ sở nhất”; huyện Bắc Trà My ban hành Quy định tiêu chí, đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hằng năm trên địa bàn huyện; huyện Tiên Phước tổ chức thí điểm sát hạch công chức cấp xã hàng năm…

Chia sẻ những thông tin về nỗ lực 10 năm thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, ông Trương Hồng Giang - Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) nói, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các cấp chính quyền xác định là khâu đột phá, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu 3 giảm: “giảm thủ tục, giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính”. Phân tích về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phạm Hồng Quảng đưa ra nhận định: “Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đã hỗ trợ rất hiệu quả đối với công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; đặc biệt đã cải tiến được môi trường và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hiện đại; tăng năng suất lao động và chất lượng giải quyết TTHC, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh đã được nâng cấp bước đầu đáp ứng nhu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được an toàn, thông suốt”.

Nét nổi bật trong nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính nhà nước phải kể đến đó là việc triển khai phần mềm một cửa điện tử. Phần mềm này đáp ứng yêu cầu tiếp nhận hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 trở lên, quản lý toàn bộ quá trình, lưu chuyển hồ sơ điện tử trong nội bộ cơ quan hành chính và giữa các cơ quan hành chính đồng thời tổng hợp, kết xuất báo cáo phục vụ kiểm soát hồ sơ trên toàn tỉnh. Ngành Hải quan tiếp tục duy trì và triển khai hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử tự động và cơ chế một cửa quốc gia (Vnaccs/Vcis), hệ thống E-manifest tại các cảng biển, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7, cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển và cảng hàng không. Ngành thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kê khai thuế trực tuyến, nộp thuế điện tử trên toàn địa bàn tỉnh. Ngành Công an tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả Phần mềm khai báo lưu trú dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, Hệ thống khai báo tạm trú người nước ngoài. Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được đổi mới, hiện đại hóa thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu thu ngân sách nhà nước điện tử giữa Kho bạc Nhà nước với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại; mở rộng tài khoản chuyên thu; áp dụng các hình thức thanh toán điện tử trong thu nộp ngân sách nhà nước. Đến cuối tháng 9 năm 2020, toàn bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi giao dịch với hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Là cơ quan trực tiếp phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, Ông Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh phấn khởi cho biết: “Thời gian qua, đã thực hiện kết nối, liên thông và trao đổi văn bản điện tử giữa Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với hệ thống của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Bên cạnh đó, phần mềm Nhắc việc được vận hành hiệu quả, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và nhắc việc trên phạm vi toàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất các công việc tồn đọng, trễ hạn”.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp từ báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), những năm qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã rất quyết tâm trong chỉ đạo điều hành về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước. Sự năng động, sáng tạo của chính quyền tỉnh Quảng Nam được doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Có thể khẳng định rằng, nhờ thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nên các Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số về cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cấp tỉnh (ICT INDEX) hàng năm đều có sự cải thiện tích cực./. 
Tác giả: Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?