Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Văn hóa - Văn nghệ

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC THỜI KỲ MỚI
Vừa qua, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới". Tham dự hội nghị tập huấn có gần 200 học viên hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo, văn hóa, văn nghệ, báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản, giảng viên các trường đại học của 34 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ- Ủy viên...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, những năm qua, các lễ hội trên địa bàn huyện Thăng Bình cơ bản được tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm. Qua đó, đã góp phần giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, đặc sắc của các dân tộc; đồng thời, gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tại địa phương.
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM
Ngày 04/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Tích cực hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”
Ngày 13/4/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Công văn số 1181-CV/BTGTU về việc Triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”.
Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW về hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020, Hướng dẫn ghi rõ:
11 tác phẩm được trao Tặng thưởng văn học – nghệ thuật Quảng Nam năm 2019
Chiều ngày 12-02-2020, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và trao Tặng thưởng Văn học-Nghệ thuật Quảng Nam năm 2019 với sự tham dự của hơn 200 hội viên của Hội. Đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự chỉ đạo tại Hội nghị.
Lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XIV - Năm 2020
Vừa qua, huyện Tiên Phước tổ chức Lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XIV - Năm 2020.
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?