Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 53 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 27/4/2020)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 27/4/2020, như sau:
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 52 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 26/4/2020)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 26/4/2020, như sau:
Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 25/4/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1190/QĐ-UBND về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Chỉ thị nêu rõ:
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 51 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 25/4/2020)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 25/4/2020, như sau:
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 50 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 24/4/2020)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 24/4/2020, như sau:
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 23/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 83/CV-BCĐ về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện.
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?