Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 64 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 01/8/2020)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 01/8/2020, như sau:
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 63 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 31/7/2020)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 31/7/2020, như sau:
Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 05 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thời gian áp dụng: bắt đầu 0h ngày 01/8/2020 đến 0h ngày 15/8/2020.
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19, với nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, ngày 31/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Công văn số 1256-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid-19, trong đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau:
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 62 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 30/7/2020)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 30/7/2020, như sau:
Tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn. Theo đó, thời gian tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn bắt đầu từ 0h ngày 31/7/2020 đến 0h ngày 14/8/2020.
Thành phố Hội An: Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sáng ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An. Theo đó, thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thành phố Hội An bắt đầu từ 0 giờ ngày 31/7 đến 0 giờ ngày 14/8/2020.
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?