Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Phòng chống tham nhũng

 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 3
Sáng ngày 09-01-2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 3 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh – Chủ trì cuộc họp.
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Sáng 30/6/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012-2022, với trên 81 nghìn đại biểu tham dự tại hơn 4.100 điểm cầu kết nối trực tuyến với Hội trường Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Phú Ninh: Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2021
Chiều ngày 11/01/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 và quán triệt một số văn bản có liên quan.
Thực hiện tốt kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.
Thực hiện Quyết định số 1243-QĐ/TU, ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước năm 2018. Từ ngày 20/7 đến ngày 30/8/2019, Đoàn kiểm tra, rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai hoàn thành việc kiểm tra, rà soát 69 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 10 tổ chức thanh tra trực thuộc các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và 14 cơ quan, đơn vị, địa phương có tránh nhiệm thực...
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Thành ủy Hội An và Huyện ủy Tiên Phước.
Thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; vừa qua, Đoàn kiểm tra số 1186-QĐ/TU, ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021...
Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.
Thực hiện Quyết định số 533-QĐ/TU, ngày 19-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước năm 2016 (kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Quảng Nam).
Tập trung chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng
Ngày 30-6-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam bàn hành Kế hoạch số 99-KH/TU thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư về "Chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh.
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?