Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Phòng chống tham nhũng

 
Thực hiện tốt kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.
Thực hiện Quyết định số 1243-QĐ/TU, ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước năm 2018. Từ ngày 20/7 đến ngày 30/8/2019, Đoàn kiểm tra, rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai hoàn thành việc kiểm tra, rà soát 69 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 10 tổ chức thanh tra trực thuộc các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và 14 cơ quan, đơn vị, địa phương có tránh nhiệm thực...
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Thành ủy Hội An và Huyện ủy Tiên Phước.
Thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; vừa qua, Đoàn kiểm tra số 1186-QĐ/TU, ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021...
Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.
Thực hiện Quyết định số 533-QĐ/TU, ngày 19-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước năm 2016 (kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Quảng Nam).
Tập trung chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng
Ngày 30-6-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam bàn hành Kế hoạch số 99-KH/TU thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư về "Chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021
Nhằm triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14-4-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 với những nội dung chính như sau:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Ngày 17-5-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền, phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về sự lãnh...
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng ủy Sở Giáo dục - Đào tạo và Đảng ủy Trường Đại học Quảng Nam
Ngày 16-5-2017, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Giáo dục-Đào tạo và Đảng ủy Trường Đại học Quảng Nam để công bố Quyết định số 484-QĐ/TU, ngày 27-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh.
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?