Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với Nhân dân

Báo cáo tổng hợp nội dung trả lời các đề xuất, kiến nghị của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại các Khu công nghiệp
Báo cáo tổng hợp nội dung trả lời các đề xuất, kiến nghị của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại các Khu công nghiệp.
Thông báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp năm 2022
Thông báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp năm 2022.
Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với công nhân, người lao động
Sáng ngày 31/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Quang Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện...
Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức là trưởng, phó phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2022
Ngày 18/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam ban hành Thông báo số 345-TB/TU về thông báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức là trưởng, phó phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2022, trong đó:
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương
Sáng ngày 22/4, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, công chức là trưởng, phó phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể CT-XH tỉnh năm 2022. Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chín - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Tham...
Nội dung trả lời các kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân
Ngày 26/11/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đồng chủ trì Hội nghị đối thoại với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh và tại điểm cầu của 18 huyện, thị xã, thành phố. Tại Hội nghị đối thoại...
Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi Gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí toàn tỉnh đầu năm 2021
Ngày 09/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 107-TB/TU, thông báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi Gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí toàn tỉnh đầu năm 2021.
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?