Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !
VĂN BẢN MỚI

Văn bản trung ương

Kết luận của Ban Bí thư về dừng việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên theo Quy định số 256-QĐ/TW
Ngày 09 tháng 7 năm 2021, Ban Bí thư khoá XIII ban hành Kết luận số 09-KL/TW về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

Văn bản tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05
Ngày 26/7/2021, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký ban hành Công văn số 426-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày 21/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó, Đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam lần thứ VII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của các cấp hội, hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân trên địa bàn tỉnh. Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội hội cựu...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra tại các địa phương trong nước, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Để tiếp tục khống chế và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn, thực hiện tốt mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 407-CV/TU, ngày 17/7/2021 yêu...
Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 20211-2026
Ngày 03/6/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 90/NQ-UBBC về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 20211-2026. Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Nam trân trọng giới thiệu.
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2771/KH-UBND ngày 12/5/2021 triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021 với những nội dung chính như sau:
Đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 – 2025
Ngày 04/5/2021, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Kết luận số 29-KL/TU về Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XXII thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, trong đó:
Tập trung xây dựng và phát triển thành phố Tam Kỳ thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam
Ngày 04/5/2021, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam, trong đó:
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?