Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Tổ chức Xây dựng Đảng

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công...
Thông báo kết quả chấm phúc khảo
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 và...
Thông báo kết quả điểm thi công chức
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 và...
Phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú
Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, thời gian qua, cùng với việc triển khai hiệu quả công tác đoàn, Huyện đoàn Thăng Bình đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Đảng bộ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ
Tính đến tháng 06/2020, Đảng bộ thị xã Điện Bàn có 76 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 07 Đảng bộ phường, 13 Đảng bộ xã, 05 Đảng bộ cơ quan (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn, Công an thị xã, Quân sự thị xã, Đảng bộ Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam), 51 chi bộ cơ sở; có 291 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 6.721 đảng viên.
Khi Đảng viên gần dân
Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng do nhận thức của bà con chưa cao nên việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở huyện Nam Trà My còn gặp nhiều lúng túng. Trước thực trạng này, Đảng bộ huyện Nam Trà My đã chú trọng đến việc nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở để gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân. Qua đây đem lại những kết quả hết sức tích cực.
Thông báo Danh sách phòng thi và Sơ đồ khu vực tổ chức thi công chức vòng 2
Căn cứ Đề án số 16-ĐA/TU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019, Kế hoạch công tác số 02-KH/HĐ, ngày 20/5/2020 của Hội đồng thi tuyển và kết quả tổ chức thi tuyển công chức vòng 1 vào ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2020; Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định tổ chức thi tuyển công chức vòng 2 vào ngày 04 tháng 7 năm 2020
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?