Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Tổ chức Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Nam
Xác định chuyển đổi vị trí công tác nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; khắc phục tình trạng trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 để triển khai thực hiện.
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam thực hiện trong năm 2023
Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức tác động đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam quyết tâm, nổ lực, thực...
Một số nội dung trong Quy định số 741-QĐ/TU, ngày 3/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Ngày 03/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Quy định số 741-QĐ/TU về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quy định 741) nhằm cụ thể hóa Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định 741 gồm 03 chương, 11 điều, quy định cụ thể căn cứ, quy trình, trách nhiệm, thẩm quyền về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức
Những điểm mới trong Quy định số 738-QĐ/TU, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Ngày 31/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Quy định số 738-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 738) nhằm cụ thể hóa Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị và thay thế Quy định số 1661-QĐ/TU, ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam (Quy định 1661). Quy định 738 được xây dựng trên cơ sở Quy định 80 của Bộ Chính trị, kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định 1661 và bổ sung, sửa đổi một số nội dung được nghiên...
Cụm thi đua Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022
Thực hiện Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác trong năm 2022, ngày 20 tháng 7 năm 2022, Cụm thi đua số 3 – Cụm thi đua Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thi đua trong 06 tháng cuối năm 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; đồng chí Cao Hoàng Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương,...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Quyết định số 603-QĐ/TU, ngày 17/6/2022 của...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO
Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam.
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?