Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Tổ chức Xây dựng Đảng

Thông báo kết quả điểm thi công chức
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 và...
Phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú
Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, thời gian qua, cùng với việc triển khai hiệu quả công tác đoàn, Huyện đoàn Thăng Bình đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Thăng Bình hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở
Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Thăng Bình đã hoàn thành đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tại các địa phương, đơn vị.
Nam Giang: Ghi nhận một số kết quả đạt được từ Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đối với huyện Nam Giang, công tác chuẩn bị đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc được các cấp ủy đảng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát vào nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn...
Thông báo Lịch thi, Danh sách phòng thi và Sơ đồ khu vực tổ chức thi công chức vòng 1
Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019 và Kế hoạch công tác số 02-KH/HĐ, ngày 20/5/2020 của Hội đồng thi tuyển; Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định tổ chức kỳ thi tuyển công chức vòng 1 vào ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2020.
Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính
Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 02-KH/HĐ, ngày 20/5/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi, Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy Quảng Nam hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm.
Nông Sơn hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở
Đến ngày 04/6/2020, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Huyện Nông Sơn đã hoàn thành đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tại các địa phương, đơn vị.
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?