Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 
Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019)
(BBT)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. BBT trân trọng giới thiệu nguyên văn bản Đề cương.
Duy Xuyên: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 tại 19 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy
Trong 03 ngày, từ ngày 09 đến ngày 11/4/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác chuẩn bị cho hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cấp cơ sở tại 19 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (14 đảng bộ xã, thị trấn và 05 đảng bộ cơ quan) nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện...
Nông Sơn hoàn thành việc triển khai chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã khẩn trương chỉ đạo cho các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên toàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; trong đó, đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTG ngày 14/ 02/ 2019 về việc học tập chuyên đề năm 2019: “Xây...
Phước Sơn: Hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, chuyên đề năm 2019
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 14 lớp nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ chí Minh chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện và 12 lớp tại Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Nhận diện bất liêm để "xây" đức liêm
Để xây dựng đức LIÊM, đấu tranh phòng chống BẤT LIÊM, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra bốn biện pháp: Một là, cán bộ phải gương mẫu, tự mình liêm khiết để làm gương cho nhân dân noi theo. Hai là, nhân dân biết phát huy quyền hạn của mình để giúp cán bộ thực hiện đức liêm. Ba là, thực hành tuyên truyền giáo dục để mọi người nhận thức rằng bất liêm là điều xấu, có tội với dân với nước, từ đó mà tu dưỡng đức liêm. Bốn là, xử lý nghiêm minh với những con người bất liêm.
400 CBCC, chiến sỹ LLVT huyện Nam Trà My học tập chuyên đề năm 2019
Ngày 13-02-2019, Huyện ủy Nam Trà My tổ chức các lớp quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 400 đồng chí là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện.
Thăng Bình: Một số kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-T/TW
Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI

Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?