Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Đảng bộ tỉnh QN khóa XX

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 340 items in 17 pages
Số 395-BC/TU 12/10/2015 tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015
Số 391-BC/TU 30/09/2015 Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.
Số 389-BC/TU 04/09/2015 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự ...
Số 388-BC/TU 04/09/2015 sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình ...
Số 386-BC/TU 01/09/2015 Tình hình tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2015 và kết quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015
Số 296-KL/TU 31/08/2015 Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ ...
Số 381-BC/TU 19/08/2015 sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 ...
Số 378-BC/TU 17/08/2015 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức ...
Số 293-KL/TU 06/08/2015 KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS ...
Số 377-BC/TU 06/08/2015 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
Số 375-BC/TU 31/07/2015 tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Số 368-BC/TU 06/07/2015 tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Số 364-BC/TU 02/07/2015 sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 ...
Số 03-QC/VPTU 01/07/2015 Quy chế làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy
Số 362-BC/TU 26/06/2015 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Số 287-KL/TU 26/06/2015 KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XX) Về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng ...
Số 357-BC/TU 22/06/2015 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong ...
Số 358-BC/TU 22/06/2015 Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) và Quyết định 1422-QĐ/TU, ngày 23/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Số 359-BC/TU 22/06/2015 Tổng kết 17 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”
Số 07-TT/TU 22/06/2015 Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai, thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI

Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?