Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Đảng bộ tỉnh QN khóa XX

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 338 items in 17 pages
Số 395-BC/TU 12/10/2015 tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015
Số 391-BC/TU 30/09/2015 Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.
Số 389-BC/TU 04/09/2015 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự ...
Số 388-BC/TU 04/09/2015 sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình ...
Số 386-BC/TU 01/09/2015 Tình hình tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2015 và kết quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015
Số 296-KL/TU 31/08/2015 Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ ...
Số 381-BC/TU 19/08/2015 sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 ...
Số 378-BC/TU 17/08/2015 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức ...
Số 293-KL/TU 06/08/2015 KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS ...
Số 377-BC/TU 06/08/2015 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
Số 375-BC/TU 31/07/2015 tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Số 368-BC/TU 06/07/2015 tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Số 364-BC/TU 02/07/2015 sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 ...
Số 03-QC/VPTU 01/07/2015 Quy chế làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy
Số 362-BC/TU 26/06/2015 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Số 287-KL/TU 26/06/2015 KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XX) Về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng ...
Số 357-BC/TU 22/06/2015 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong ...
Số 358-BC/TU 22/06/2015 Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) và Quyết định 1422-QĐ/TU, ngày 23/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Số 359-BC/TU 22/06/2015 Tổng kết 17 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”
Số 285-KL/TU 22/06/2015 KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về "Công tác bảo vệ, ...
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?