Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung thực hiện tốt chuyên đề: " Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, dân tộc ta. Nửa thế kỷ qua từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn đồng hành cùng Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam; soi sáng, dẫn dắt...
Đảng bộ và Nhân dân Hiệp Đức - Chung sức thực hiện thành công chủ trương sáp nhập thôn, khối phố
Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Nghị quyết số 42-NQ/HDND, ngày 06/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng...
Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Vừa qua, thay mặt Ban Bí thư đồng chí Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
Vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị đồng chí Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 65 – KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Qua đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp chú trọng các nội dung:
Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
Sáng ngày 08/5/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành liên quan báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Đồng chí Trần Văn Tân – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Quảng Nam hoàn thành sắp xếp, giảm 479 thôn, khối phố
Quảng Nam đã hoàn thành việc sắp xếp thôn/khối phố (gọi chung là thôn) trên địa bàn, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn liên quan đặt ra với các địa phương cần tiếp tục giải quyết.
Quảng Nam có 85 xã đạt chuẩn Nông thôn mới
Sáng ngày 06/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2016-2018) đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình đến năm 2020. Đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đồng chủ trì...
Phú Ninh có 51 thôn, khối phố sau khi sắp xếp, tổ chức lại
Vừa qua, UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị triển khai Quyết định 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị.
Về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Cuộc vận động) do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động mang tính toàn dân, toàn diện và có sự phối hợp thống nhất với các phong trào thi đua yêu nước của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
Núi Thành: sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Chiều ngày 15/01/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 475-QĐ/HU, ngày 11/01/2019 của Huyện ủy về việc sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Núi Thành vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Khả, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Thị Lệ Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy; đại biểu lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung...
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?