Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Khi lòng dân đồng thuận
Những năm qua, hàng ngàn hộ dân ở huyện Duy Xuyên tự nguyện hiến đất, di dời tường rào cổng ngõ để tạo điều kiện xây dựng công trình hạ tầng giao thông, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, làng quê. Và để tạo tinh thần đồng thuận của người dân, cả hệ thống chính trị ở địa phương đã vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận.
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Ban Chấp Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội. Người không dùng trực tiếp các từ “suy thoái” tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhưng đã đề cập rất nhiều căn bệnh khác nhau thể hiện sự suy thoái đó. Người chỉ rõ những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, trước hết là những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng. Người nêu, phải đấu tranh với những hiện tượng thờ ơ trước những lệch lạc, quan điểm sai trái: “Nghe...
Phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao
Đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Phú lần thứ XIII đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh
Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều tinh hoa văn hóa lành mạnh được phát huy, song xã hội vẫn đang đứng trước hiểm họa khôn lường của tệ nạn ma túy. Vấn đề ma túy, tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy đã, đang trở thành mối quan tâm lo lắng của cộng đồng quốc tế, của các quốc gia, dân tộc, của từng địa phương và mỗi gia đình. Phòng, chống, ngăn chặn và kiểm soát ma túy được xác định là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho tất cả...
Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được huyện Thăng Bình triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ trong những năm qua, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được tập trung xây dựng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, nhiều khu dân cư kiểu mẫu được xây dựng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...” (1).
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?