Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Quảng Nam đất và người

Từ quê hương Quảng Nam đến Hội nghị Paris
Ngày 27/1/1973 tại Paris, “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” được ký kết. Đó là kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao cam go nhất, lâu dài nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, với 202 phiên họp chung công khai, 24 cuộc tiếp xúc riêng trong thời gian 4 năm 9 tháng (1968 - 1973). Bạn bè thế giới theo dõi quá trình đàm phán đều khâm phục ý chí kiên định, sự mềm dẻo, nhạy bén của nhà ngoại giao xuất sắc, người con của quê hương Quảng Nam - Nguyễn Thị Bình.
Phú Ninh: Phát hành tập sách “Ao Lầy, Kỳ Thịnh - Ký ức không quên”
Tự hào về truyền thống cách mạng, để khơi dậy ý chí, khát vọng trong mỗi tập thể, cá nhân, chung tay cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng huyện Phú Ninh nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiễu mẫu. Với mục đích, ý nghĩa đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh nghiên cứu biên soạn, xuất bản tập sách “Ao Lầy, Kỳ Thịnh- Ký ức không quên.
24/3/1975 - MỐC SON CHÓI LỌI TRONG LỊCH SỬ ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN QUẢNG NAM
Sự kiện giải phóng tỉnh Quảng Nam vào ngày 24-3-1975 trở thành mốc son chói lọi của lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi hoàn toàn trên quê hương đất Quảng. Thắng lợi lịch sử ấy là thành quả của quá trình đấu tranh cách mạng kiên cường, là thắng lợi của tinh thần chiến đấu quả cảm, mưu trí sáng tạo, hy sinh quên mình của quân và dân xứ Quảng với sự lãnh đạo kịp thời, thường xuyên của Trung ương và dưới sự lãnh đạo đúng...
KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH LỊCH SỬ ĐẢNG (1962-2022): GÓP PHẦN GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY “PHO LỊCH SỬ BẰNG VÀNG”
KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH LỊCH SỬ ĐẢNG (1962-2022): GÓP PHẦN GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY “PHO LỊCH SỬ BẰNG VÀNG”
Kết quả 03 thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW
Sáng ngày 23.12.2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chịnh trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội nghị; tại điểm cầu trường Chính trị Quảng Nam, tham dự có đồng chí Trần Khắc Thắng, Phó trưởng Ban...
Kỷ niệm 60 năm vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh, Tiên Ngọc (27/10/1961-27/10/2021): Giải phóng Tiên Lãnh, Tiên Ngọc – ngọn cờ của thời kỳ giải phóng nông thôn đồng bằng trong tỉnh
Ngày 31/8/1961, ta giải phóng thôn Tứ Mỹ và làm chủ xã Kỳ Sanh, huyện Nam Tam Kỳ, nay là huyện Núi Thành (1), tiếp đó ngày 27/10/1961 ta tiến công giải phóng thêm 2 xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc của huyện Tiên Phước. Tuy đất chưa rộng, người chưa đông nhưng nó có ý nghĩa là ngọn cờ của thời kỳ giải phóng nông thôn đồng bằng trong tỉnh.
Tây Giang: Hội thảo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1930 - 2020
Trong 3 ngày (28/9, 01 và 05/10/2021), Ban Chỉ đạo lịch sử Đảng bộ huyện Tây Giang tổ chức Hội thảo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1930 - 2020. Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Tổ giúp việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện; các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam 10 xã cùng các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng qua các...
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?