Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Bản tin Xây dựng ĐảngSTTHình đại diệnTên ấn phẩmTải vềNgày đăng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 86 items in 18 pages
1 Bản tin xây dựng Đảng số 3+4 năm 2022 Edit 23/05/2022
2 Bản tin Xây dựng Đảng số Xuân Nhâm Dần - 2022 Edit 26/01/2022
3 Bản tin Xây dựng Đảng số 11 - 12-2021 Edit 14/01/2022
4 Bản tin Xây dựng Đảng số 10-2021 Edit 14/01/2022
5 Bản tin Xây dựng Đảng số 8+9-2021 Edit 14/01/2022

 

Sổ tay Tuyên truyềnSTTHình đại diệnTên ấn phẩmTải vềNgày đăng
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 10 items in 2 pages
1 Sổ tay tuyên truyền năm 2022 Edit 25/02/2022
2 Sổ tay tuyên truyền năm 2021 Edit 25/02/2021
3 Sổ tay tuyên truyền năm 2020 Edit 05/02/2020
4 Sổ tay tuyên truyền năm 2019 Edit 30/01/2019
5 Sổ tay tuyên truyền năm 2018 Edit 22/02/2018

 

Sách lịch sử ĐảngSTTHình đại diệnTên ấn phẩmTải vềNgày đăng
1 Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-1975) Edit 25/02/2021
2 Tập sách căn cứ lõm Bàu Bính Edit 12/09/2013
3 50 chiến dịch vượt sông Tiên, giải phóng Sơn - Cẩm - Hà Edit 02/07/2013
4 Tập sách 45 năm chiến thắng Khâm Đức - Ngoktavat Edit 20/06/2013

 

Sách ảnh Bác Hồ với Quảng Nam - Quảng Nam với Bác Hồ

 


STTHình đại diệnTên ấn phẩmTải vềNgày đăng
1 Tập sách ảnh Bác Hồ với Quảng Nam - Quảng Nam với Bác Hồ (phần 2) Edit 28/06/2013
2 Tập sách ảnh Bác Hồ với Quảng Nam - Quảng Nam với Bác Hồ - phần 1 Edit 26/06/2013

 

Các ấn phẩm về Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

 


STTHình đại diệnTên ấn phẩmTải vềNgày đăng
1 Kỷ yếu Quảng Nam 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị Edit 03/11/2015
2 Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Edit 30/05/2014

 
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?