Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Số điện thoại đường dây nóng

Thực hiện Công văn số 489-CV/TU, ngày 10/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc đăng tải số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Nam đăng tải Danh sách số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Bí thư các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

01

Nguyễn Ngọc Truyền

UVBTVTU, Trưởng ban

Ban Nội chính Tỉnh ủy

02353507277

02

Nguyễn Hồng Quang

TUV, Bí thư

Thành ủy Tam Kỳ

0914013201

03

Bh`riu Liếc

UVBTVTU, Bí thư

Huyện ủy Tây Giang

0399995999 

04

Đặng Hữu Lên

Bí thư

Thị ủy Điện Bàn

0903565392

05

Nguyễn Công Thanh

Bí thư

Huyện ủy Đại Lộc

0909167789

06

Đỗ Tài

TUV, Bí thư

Huyện ủy Đông Giang

0914228357

07

Chờ Rum Nhiên

TUV, Bí thư

Huyện ủy Namg Giang

0913433517

08

Lê Tấn Trung

TUV, Bí thư

Huyện ủy Quế Sơn

02353682405

09

Thái Bình

TUV, Bí thư

Huyện ủy Nông Sơn

0905148595

10

Nguyễn Công Dũng

TUV, Bí thư

Huyện ủy Duy Xuyên

0913415551

11

Phan Công Vỹ

TUV, Bí thư

Huyện ủy Thăng Bình

0913423467

12

Phạm Văn Đốc

TUV, Bí thư

Huyện ủy Tiên Phước

0903567229

13

Huỳnh Thị Thùy Dung

TUV, Bí thư

Huyện ủy Bắc Trà My

0989859113

14

Nguyễn Tri Ấn

TUV, Bí thư

Huyện ủy Núi Thành

0913407067

15

Trần Ánh

TUV, Bí thư

Thành ủy Hội An

0905193937

16

Lê Thanh Hưng

Bí thư

Huyện ủy Nam Trà My

0914782397

17

Phạm Thế Quyền

Bí thư

Huyện ủy Phước Sơn

0913406416

18

Nguyễn Văn Tỉnh

Bí thư

Huyện ủy Hiệp Đức

0905069646

19

Nguyễn Phi Thạnh

Bí thư

Huyện ủy Phú Ninh

0913421782

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?