Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Số điện thoại đường dây nóng

 

Thực hiện Công văn số 489-CV/TU, ngày 10/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc đăng tải số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đăng tải Danh sách số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Bí thư các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

01

Nguyễn Mạnh Hà

UVBTVTU, Trưởng ban

Ban Nội chính Tỉnh ủy

0982 707 997

02

Trần Nam Hưng

UVBTVTU, Bí thư

Thành ủy Tam Kỳ

0914 744 797

03

Bhling Mia

TUV, Bí thư

Huyện ủy Tây Giang

0352 639 999

04

Đặng Hữu Lên

TUV, Bí thư

Thị ủy Điện Bàn

0903 565 392

05

Nguyễn Hảo

Bí thư

Huyện ủy Đại Lộc

0905 572 548

06

Đỗ Tài

TUV, Bí thư

Huyện ủy Đông Giang

0914 228 357

07

Lê Văn Hường

TUV, Bí thư

Huyện ủy Nam Giang

0983 322 793

08

Đinh Nguyên Vũ

TUV, Bí thư

Huyện ủy Quế Sơn

0913 647 645

09

Thái Bình

TUV, Bí thư

Huyện ủy Nông Sơn

0905 148 595

10

Nguyễn Công Dũng

TUV, Bí thư

Huyện ủy Duy Xuyên

0913 415 551

11

Phan Công Vỹ

TUV, Bí thư

Huyện ủy Thăng Bình

0913 423 467

12

Phạm Văn Đốc

TUV, Bí thư

Huyện ủy Tiên Phước

0903 567 229

13

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

TUV, Bí thư

Huyện ủy Bắc Trà My

0988 952 356

14

Nguyễn Tri Ấn

TUV, Bí thư

Huyện ủy Núi Thành

0913 407 067

15

Trần Ánh

TUV, Bí thư

Thành ủy Hội An

0905 193 937

16

Lê Thanh Hưng

TUV, Bí thư

Huyện ủy Nam Trà My

0914 782 397

17

Đoàn Văn Thông

Bí thư

Huyện ủy Phước Sơn

0905 271 489

18

Nguyễn Văn Tỉnh

Bí thư

Huyện ủy Hiệp Đức

0905 069 646

19

Vũ Văn Thẩm

TUV, Bí thư

Huyện ủy Phú Ninh

0913 499 232


» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?