Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Số điện thoại đường dây nóng

  Thực hiện Công văn số 650-CV/BNCTU, ngày 15/8/2022 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam về việc đăng tải số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đăng tải Danh sách số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

01

 Nguyễn Mạnh Hà

UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh

0982 707 997

02

 Đặng Thị Minh Nguyệt

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chí đạo PCTN, TC tỉnh

0982327959

03

 Trần Nam Hưng

UVBTVTU, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

0914 744 797

04

 Bhling Mia

TUV, Bí thư Huyện ủy Tây Giang

0352 639 999

05

 Đỗ Tài

TUV, Bí thư Huyện ủy Đông Giang

0914 228 357

06

 Lê Văn Hường

TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Giang

0983 322 793

07

 Đinh Nguyên Vũ

TUV, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn

0913 647 645

08

 Nguyễn Công Dũng

TUV, Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên

0913 415 551

09

 Phan Công Vỹ

TUV, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình

0913 423 467

10

 Phạm Văn Đốc

TUV, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước

0903 567 229

11

 Nguyễn Thị Tuyết Thanh

TUV, Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My

0988 952 356

12

 Nguyễn Tri Ấn

TUV, Bí thư Huyện ủy Núi Thành

0913 407 067

13

 Trần Ánh

TUV, Bí thư Thành ủy Hội An

0905 193 937

14

 Lê Thanh Hưng

TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My

0914 782 397

15

 Vũ Văn Thẩm

TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh

0913 499 232

16

 Quảng Văn Ngọc

Bí thư Huyện ủy Nông Sơn

0914 464 569

17

 Phan Minh Dũng

Bí thư Thị ủy Điện Bàn

0905 322 545

18

 Nguyễn Hảo

Bí thư Huyện ủy Đại Lộc

0905 572 548

19

 Đoàn Văn Thông

Bí thư Huyện ủy Phước Sơn

0905 271 489

20

 Nguyễn Văn Tỉnh

Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức

0905 069 646
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?