Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Đảng bộ tỉnh QN khóa XXI

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
200-KH/TU 16/01/2019 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của BCT về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
38-CT/TU 24/04/2019 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh
1212-QĐ/TU 18/04/2019 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
229-KH/TU 16/04/2019 Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của BCH TW Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tễ biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn ...
229-KH/TU 16/04/2019 Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của BCH TW Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tễ biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn ...
372-BC/TU 16/04/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
37-CT/TU 16/04/2019 Tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
371-BC/TU 12/04/2019 Báo cáo tình hình công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2019
20-CTr/TU 12/04/2019 Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo ...
227-KH/TU 09/04/2019 Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng iên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
220-KH/TU 28/03/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của BCT (X) về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ...
219-KH/TU 25/03/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư TW Đảng khóa X về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới
218-KH/TU 25/03/2019 Thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa ...
366-BC/TU 19/03/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động ...
365-BC/TU 18/03/2019 Báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyền truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng khóa XII
214-KH/TU 13/03/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của BBT TW Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của BBT TW Đảng (XI) về tăng cường sự lãnh đạo ...
362-BC/TU 28/02/2019 Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm ...
17-QĐi/TU 28/02/2019 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh
209-KH/TU 27/02/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW (XII) của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"
460-TB/TU 21/02/2019 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI

Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?