Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Đảng bộ tỉnh QN khóa XXI

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 425 items in 22 pages
20-NQ/TU 27/05/2020 Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025
507-BC/TU 25/05/2020 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 26/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy ...
506-BC/TU 25/05/2020 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 12/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, ...
314-KH/TU 18/05/2020 Triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, ...
499-BC/TU 06/05/2020 Báo cáo tình hình các mặt công tác tháng 4 năm 2020
1663-QĐ/TU 05/05/2020 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc ...
1661-QĐ/TU 05/05/2020 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
1662-QĐ/TU 05/05/2020 Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
498-BC/TU 29/04/2020 Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
312-KH/TU 27/04/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp ...
2770-CV/TU 24/04/2020 Chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp
311-KH/TU 21/04/2020 Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc ...
53-CT/TU 20/04/2020 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
743-TB/TU 17/04/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 17/4/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2746-CV/TU 13/04/2020 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
493-BC/TU 10/04/2020 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp ...
494-BC/TU 10/04/2020 Báo cáo tình hình công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2020
309-KH/TU 10/04/2020 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư khóa X về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo ...
307-KH/TU 07/04/2020 Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ...
726-TB/TU 31/03/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?