Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Đảng bộ tỉnh QN khóa XXI

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 449 items in 23 pages
540-BC/TU 10/08/2020 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/ADIS trong tình ...
538-BC/TU 07/08/2020 Kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) "về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ ...
56-CT/TU 07/08/2020 Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới
537-BC/TU 05/08/2020 Tình hình các mặt công tác tháng 7 năm 2020
16-TT/TU 31/07/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
21-NQ/TU 30/07/2020 Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI
833-TB/TU 16/07/2020 Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh quý II năm 2020
319-KH/TU 16/07/2020 Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác ...
532-BC/TU 15/07/2020 Đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
529-BC/TU 10/07/2020 Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công ...
527-BC/TU 08/07/2020 Một số nội dung về tình hình giáo dục và đào tạo
526-BC/TU 08/07/2020 Tổng kết thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2015-2020 và dự kiến Chương trình ứng dụng ...
523-BC/TU 03/07/2020 Kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân 6 tháng đầu năm 2020
521-BC/TU 02/07/2020 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH- HĐH và Thông báo kết luận ...
522-BC/TU 02/07/2020 Rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ huyện Núi Thành, nhiệm kỳ 2020-2025
2878-CV/TU 24/06/2020 Triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị
520-BC/TU 24/06/2020 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức ...
318-KH/TU 24/06/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ...
793-TB/TU 23/06/2020 Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ Đoàn các cấp năm 2020
316-KH/TU 17/06/2020 Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năm lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm ...
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?