Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Diễn đàn đối thoại với cán bộ nữ, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Quảng Nam năm 2019

Ngày đăng: 9:33 | 23/06/2020 Lượt xem: 181

Ngày 21/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Thông báo số 657-TB/TU về Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Diễn đàn đối thoại với cán bộ nữ, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Ngày 15/10/2019, tại Hội trường Công an tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy tỉnh với cán bộ nữ, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp tỉnh Quảng Nam năm 2019 nhằm giúp cấp ủy tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của cán bộ nữ, cán bộ Hội LHPN các cấp; đồng thời, cho ý kiến giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là những cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội và hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
Tham dự Diễn đàn đối thoại có đồng chí Đinh Văn Thu - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh và 300 đại biểu là cán bộ nữ lãnh đạo và đại diện lãnh đạo Hội LHPN các cấp.
Tại Diễn đàn đối thoại, trên cơ sở các nội dung kiến nghị của cán bộ nữ, cán bộ Hội LHPN các cấp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập hợp, được sự phân công của đồng chí chủ trì, đồng chí Nguyễn Chín - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cán bộ nữ, cán bộ Hội LHPN các cấp. 
Ngoài 24 nội dung câu hỏi được tập hợp và trả lời theo ý kiến, kiến nghị, tại Diễn đàn tiếp tục nhận được 10 ý kiến góp ý, kiến nghị, bày tỏ quan điểm, chính kiến của các đồng chí cán bộ nữ, cán bộ Hội và đại biểu tham dự. Diễn đàn diễn ra dân chủ, sôi nổi, tích cực, lãnh đạo tỉnh, cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể đã được nghe những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ nữ, cán bộ Hội LHPN các cấp; tại diễn đàn đối thoại, các câu hỏi, kiến nghị của cán bộ, hội viên cơ bản đã được lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng trực tiếp trả lời theo trách nhiệm, thẩm quyền, phần nào giải thích, giải đáp những ý kiến, kiến nghị. Kết thúc Diễn đàn, đồng chí Phan Việt Cường - chủ trì Diễn đàn kết luận như sau:
1. Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong thời gian qua; ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội LHPN các cấp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và mong muốn các đồng chí phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần dân chủ, tiếp tục có những đóng góp to lớn vào các chương trình, sự nghiệp chung của tỉnh trong thời gian đến.
2. Đối với các ý kiến còn vướng mắc, chưa được giải đáp thỏa đáng, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh nghiêm túc tiếp thu những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại này để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của cán bộ, hội viên. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp hơn, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ nữ, cán bộ Hội LHPN các cấp trong tỉnh.
3. Về một số nhóm vấn đề cụ thể mà cán bộ nữ, cán bộ Hội LHPN các cấp quan tâm, cụ thể như sau:
3.1. Liên quan đến công tác cán bộ: Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia tại Diễn đàn đối thoại, đồng thời phải thay đổi, điều chỉnh các Nghị quyết về công tác cán bộ cho phù hợp với quy định hiện hành của Trung ương cũng như tình hình thực tiễn đặt ra hiện nay về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tiếp tục tham mưu chủ trương, chính sách, tiêu chuẩn, điều kiện… nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ nữ nói riêng, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025” phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Vấn đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, sớm nghiên cứu, tham mưu trình Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 và Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 09/11/2018 của Tỉnh ủy.
3.2. Liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ nữ, cán bộ hội, cán bộ thôn, tổ dân phố và cán bộ người dân tộc thiểu số: Bên cạnh những cơ chế, chính sách đã thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua thì đây là vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, lãnh đạo tỉnh tiếp thu đề xuất và sẽ kiến nghị với Trung ương xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp; đồng thời, đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến.
3.3. Liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, vấn đề bạo lực gia đình… đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp và các ngành chức năng liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai có hiệu quả, đồng bộ 07 mục tiêu chính và 22 chỉ tiêu cụ thể về bình đẳng giới theo Kế hoạch của tỉnh đã đề ra. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền cần xác định công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình là một nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể giải quyết những thách thức, khó khăn về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.
3.4. Liên quan đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các dịch vụ xã hội cho công nhân nữ tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan của tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách hiện hành của tỉnh như: Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, tiền ăn, tiền đi lại, hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân, tiền thuê nhà cho người lao động; cho vay vốn giải quyết việc làm… Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng các Trường mầm non tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ con của người lao động; phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tạo các diễn đàn nhằm hướng dẫn, tư vấn các quy định của Nhà nước liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động, nhất là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế… để người lao động biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
3.5. Về các hệ lụy trong xã hội do tác hại của rượu, bia gây ra ở đồng bào vùng cao như kiến nghị của các đồng chí: Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, quy chuẩn liên quan đến việc sản xuất, cấp phép… đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đề nghị các ngành, các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này; Mặt trận và các đoàn thể các cấp tích cực, thường xuyên, tuyên truyền, vận động, nhất là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia... bằng nhiều hình thức đa dạng, sâu rộng, gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất, giới thiệu và giải quyết việc làm cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tác giả: Anh Tuấn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?