Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng: 16:12 | 06/04/2021 Lượt xem: 99

Sáng ngày 06/4/2021, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên tuyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lê Văn Nhi – TUV, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam chủ trì hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác tuyên tuyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tham dự Hội nghị tập huấn có lãnh đạo Tiểu ban Thông tin tuyên truyền bầu cử, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ; Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Ban Thư ký các chi hội trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; Văn phòng đại diện Báo Nhân dân; TTXVN; Báo điện tử Đảng CSVN; Hội viên các Chi hội: Báo Quảng Nam; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam; Chi hội Văn phòng - Tạp chí; Chi hội các huyện, thị xã, thành phố; Chi hội Văn phòng đại diện, thường trú tại Quảng Nam…
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nhi – TUV, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam nhấn mạnh: Ngày 23/5/2021, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đây là ngày hội lớn của toàn dân, để tạo không khí phấn khởi, vui vẻ, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân về ngày bầu cử, góp phần quan trọng vào thành công của bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cần có sự đóng góp to lớn của công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó, làm cho Nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, đề nghị các đồng chí nghiêm túc tiếp thu nghiên cứu, học tập các chuyên đề tại hội nghị vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.
Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Trần Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Qua đó, kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được cho phép tại tỉnh Quảng Nam là 03 đơn vị, bầu 07 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đơn vị bầu cử đai biểu HĐND tỉnh là 23 đơn vị, tổng số đại biểu được bầu là 57 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 190 đơn vị, tổng số đại biểu được bầu là 565 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 1.485 đơn vị, tổng số đại biểu được bầu là 5.344 đại biểu. Cùng với việc hoàn thành ấn định và công bố số đơn vị bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử, đến nay, Quảng Nam cũng đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 2 và đang tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần 3…
Về định hướng công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần bám sát các nội dung: Nêu bật mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của Cuộc bầu cử, diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, bầu cử diễn ra sau khi Đảng ta tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp; cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc, chủ trương, quan điểm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta về Cuộc bầu cử; tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, số lượng, cơ cấu đại biểu; nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, khẳng định sự kế thừa; phát huy tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, với các hoạt động chào mừng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; tuyên truyền công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho công tác bầu cử, kết quả giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch; chuẩn bị các phương án dự phòng trường hợp bầu cử diễn ra khi dịch bệnh bùng phát…
Hội nghị tập huấn tuyên tuyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phóng viên về mục đích, yêu cầu công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cung cấp những thông tin cơ bản cho những người làm báo về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những điểm mới, nghĩa vụ, quyền hạn của công dân trong công tác bầu cử, định hướng nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để có cơ sở tổ chức tuyên truyền hiệu quả.

 
Đ.c Lê Văn Nhi - TUV, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam trao tặng Giấy khen cho 02 tập thể xuất sắc

Ngoài ra tại Hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh còn tổng kết đánh giá hoạt động Hội trong năm 2020, khen thưởng cho 02 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020; triển khai nhiệm vụ, các giải báo chí lớn trong năm 2021.

Tác giả: Nguyễn Phi Anh - BTGTU Quảng Nam

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?