Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào hoạt động của đội ngũ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sỹ

Ngày đăng: 14:49 | 21/04/2022 Lượt xem: 749

Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 223 điểm cầu trên cả nước, với hơn 16 nghìn đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Trung ương đồng chí Lại Xuân Môn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, đồng chí Huỳnh Thị Tuyết – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đại biểu: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ; Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; trưởng, phó các phòng: Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Khoa giáo - Văn hoá, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; trưởng, phó phòng chuyên môn tham mưu quản lý theo dõi báo chí, văn hoá văn nghệ, khoa học công nghệ của Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ; trưởng, phó phòng, phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học thuộc Trường Đại học Quảng Nam, Tạp chí Đất Quảng thuộc Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Nam; Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; đại diện Chi hội Văn học – Nghệ thuật Trung ương tại Quảng Nam; lãnh đạo Chi hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Tam Kỳ; Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh…
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương giới thiệu khái quát nội dung trọng tâm 2 chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)  về 19 điều đảng viên không được làm”.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt, sâu sắc, toàn diện nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) để vận dụng, liên hệ với thực tiễn công tác trong lĩnh vực chuyên môn. Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật, các hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, quá trình triển khai các nhiệm vụ phải nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định trên mỗi cương vị công tác tại từng ngành, lĩnh vực phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Sau Hội nghị này, đề nghị các đại biểu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản - lĩnh vực rất quan trọng trong công tác tư tưởng, công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài về nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng theo tinh thần Hội nghị đã đề ra; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sỹ làm công tác văn học nghệ thuật; đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới… Đối với lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức đề nghị phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực của tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; đồng thời, đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức.
Việc đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt và triển khai nhanh chóng đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sỹ nói riêng. Việc thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sỹ sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Tin, ảnh Nguyễn Phi Anh - BTGTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?