Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo - văn hóa quý III năm 2019

Ngày đăng: 14:05 | 07/10/2019 Lượt xem: 226

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo - văn hóa quý III năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hội và các cơ quan liên quan trong khối Khoa giáo - Văn hóa. Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo - văn hóa quý III năm 2019

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác khoa giáo - văn hóa trên địa bàn tỉnh trong quý III/2019, thảo luận các nhiệm vụ khoa giáo, văn hóa quý IV/2019. Trong quý III năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo - văn hóa đã phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 266-KH/TU, ngày 23/9/2019 về triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướngxã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 265-KH/TU, ngày 23/9/2019 về triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt kế hoạch công tác. Một số kết quả nổi bật: Ngành văn hóa đã phối hợp triển khai, tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Ngày Cù Lao Chàm được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; hoàn tất chấm chọn chung khảo Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần III (2014-2018); hoàn chỉnh các nội dung, chuẩn bị các điều kiện tiến tới Đại hội Hội VHNT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (2019-2024). Ngành giáo dục - đào tạo chỉ đạo tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai đồng loạt khai giảng năm học mới 2019-2020 đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; Phối hợp tham mưu trình UBND tỉnh đề án: Sữa học đường, đề án Lắp đặt hệ thống hồ bơi di động tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngành khoa học - công nghệ tham mưu triển khai nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. Ngành tài nguyên - môi trường tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại bãi rác Tam Xuân II, tuyên truyền vận động về triển khai thực hiện dự án Lò đốt rác Đại Nghĩa và các nội dung liên quan đến công tác quản lý CTR, điều chỉnh quy hoạch CTR trên địa bàn. Ngành y tế tham mưu đề án Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế của ngành Y tế Quảng Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030... 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quý III năm 2019, lĩnh vực khoa giáo - văn hóa vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm, đó là: kết quả giảm nghèo có nơi chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; việc đăng ký thoát nghèo thực hiện ở một số địa phương còn chậm, tỷ lệ đăng ký còn thấp. Công tác quản lý và phát huy giá trị di tích văn hóa ở một số di tích tại một số địa phương chưa tốt; công tác sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở một số địa phương triển khai chưa hiệu quả,; công tác quản lý bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn... 
Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Tuyết đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát lại kế hoạch công tác năm 2019, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong quý IV năm 2019, trong đó tập trung: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo - văn hóa, các đơn vị có liên quan cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận của Ban Bí thư khóa XII về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và về xây dựng đội ngũ trí thức; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ IX; đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế nêu trên; chủ động cung cấp thông tin để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực khoa giáo - văn hóa.

Tác giả: Trần Thị Ngọc Thảo - Phòng Văn hóa - Khoa giáo, BTGTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?