Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo – văn hóa quý I năm 2021

Ngày đăng: 21:41 | 02/04/2021 Lượt xem: 90

Sáng ngày 02/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo - văn hóa quý I năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành, hội liên quan trong khối khoa giáo, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng ban- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác khoa giáo – văn hóa quý I năm 2021

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động công tác khoa giáo, văn hóa trong quý I năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2021. Trong quý I năm 2021, các sở, ngành, hội trong khối khoa giáo - văn hóa đã phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa. Tham mưu tổ chức thành công buổi gặp mặt và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí của tỉnh năm 2021. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời ban hành các hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân Tân Sửu 2021 và hướng dẫn công tác khoa giáo - văn hóa năm 2021.
Các sở, ngành, hội đã cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt kế hoạch công tác. Một số kết quả nổi bật: Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021-2022, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa đối với cấp tiểu học năm 2021; tổ chức thành công Cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021; Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX.
Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học và phong trào thi đua năm 2020. Công tác vận động xây dựng Qũy thực hiện tốt tạo điều kiện cho công tác khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh. Công tác xây dựng mô hình học tập đạt các chỉ tiêu đề ra.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tham mưu Kế hoạch tổ chức Lễ và các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021); Nghị quyết về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Nam; Đề án phát triển sự nghiệp thể thao Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; hoàn chỉnh Quy chế Giải thưởng VHNT Đất Quảng, Tặng thưởng VHNT Quảng Nam.
 Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phát động và vận động hội viên tham gia đợt sáng tác văn học - nghệ thuật về chủ đề kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam.
Sở Khoa học - Công nghệ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia/cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (11 nhiệm vụ) và cấp tỉnh (64 nhiệm vụ); tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2868/QĐ-UBND, ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025; xây dựng Kế hoạch xuất bản sách “Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ”; tham mưu UBND tỉnh thành lập 5 hội đồng xét, công nhận sáng kiến cho tác giả, đồng tác giả trên địa bàn tỉnh năm 2020.
Liên hiệp các hội Khoa học -  Kỹ thuật tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học- Kỹ thuật tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 08/02/2021 về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Sở Y tế tế tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong cộng đồng; tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy y tế; tham mưu Đề án phát triển sự nghiệp Y tế - Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.
 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung nghiên cứu, tổ chức sắp xếp các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp tại các Trường THCS, THPT; tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch về công tác bình đẳng giới và công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các ngành ở địa phương để triển khai thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.
Sở Tài nguyên- Môi trường  tham mưu báo cáo đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2020; báo cáo sơ kết, tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý I năm 2021, công tác khoa giáo, văn hóa còn một số mặt hạn chế và một số vấn đề cần quan tâm: Hoạt động văn hóa, văn nghệ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, tác động đến hiệu quả công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn. Việc sắp xếp, hợp nhất tổ chức hội Khuyến học ở các cấp thiếu đồng bộ, thống nhất, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN trong 02 tháng đầu năm vẫn còn ở mức cao. Vụ việc gian lận BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và việc vận hành, đưa vào sử dụng Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Nam tạo dư luận không tốt trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế trên địa bàn tỉnh...
Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Tuyết đề nghị các sở, ngành, hội triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2021, trong đó tập trung: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về thể dục-thể thao, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý và bảo vệ môi trường; chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam; tập trung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;  tham mưu xây dựng và thực hiện tốt các nội dung trên lĩnh vực văn hóa-thể thao; y tế-dân số; thành lập Quỹ bảo vệ môi trường... Ngoài ra, đề nghị các sở, ngành, hội chủ động cung cấp thông tin để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực khoa giáo - văn hóa.

Tác giả: Lê Minh Chiến

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?