Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lê-nin (22.4.1870 – 22.4.2020): Cuộc đời, sự nghiệp của lãnh tụ V.I.Lê-nin

Ngày đăng: 8:17 | 20/04/2020 Lượt xem: 61

Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lê-nin là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của V.I.Lê-nin vĩ đại.

Cuộc đời, sự nghiệp của V.I.Lê-nin

 
V.I.Lê-nin (1870-1924)
Vla-đi-mia I-lich Lê-nin, tên thật là Vladimir Ilyich Ulianov (V.I.Lê-nin) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Ph.Ăng-ghen, là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917).
V.I.Lê-nin sinh ngày 22/4/1870 trong một gia đình trí thức tiến bộ ở thành phố Simbirsk, Nga (nay là Ulianovsk). Năm 1887, V.I.Lê-nin tốt nghiệp xuất sắc bậc Trung học được tuyển thẳng bất kỳ trường Đại học nào ở nước Nga, V.I.Lê-nin chọn vào học khoa Luật của Đại học Tổng hợp Kazan. Tại đây, V.I.Lê-nin tham gia nhóm cách mạng trong sinh viên, trở thành thành viên của Hội đồng hương bí mật Samarsko-Simbirskoe. Do tham gia tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, tháng 12/1887, V.I.Lê-nin bị đuổi học và bị phát lưu đến làng Kokushino Kazan; tháng 10/1888, trở về Kazan gia nhập nhóm Mácxít.
V.I.Lê-nin có nghị lực rất cao trong việc tự học. Chỉ trong vòng hai năm miệt mài đèn sách, năm 1891, V.I.Lê-nin đã thi đỗ tất cả các môn học của chương trình 4 năm khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Kazan với tư cách thí sinh tự do. Sau khi tốt nghiệp khoa luật, V.I.Lê-nin làm trợ lý luật sư ở Samara. Tháng 8/1893, ông chuyển về Peterburg. Năm 1894, trong cuốn Thế nào là những người bạn dân và học chiến đấu chống lại những người xã hội dân chủ như thế nào? Và năm 1899, trong cuốn Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Nga, V.I.Lê-nin được thừa nhận là người lãnh đạo của nhóm Mácxít ở Nga.
Mùa thu 1895, V.I.Lê-nin thành lập ở Pêtecbua (Peterburg) Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp các nhóm cách mạng ở Pêtecbua. Ở Mátxcơva, Kiep, Iarôxlap và những thành phố khác cũng thành lập các hội liên hiệp tương tự. V.I.Lê-nin đã gặp Nadơgiơđa Conxtantinôva Cơrupxcaia (Nadegiơda Konstantinovna Krupskaia), hai người yêu nhau và trở thành bạn đời chung thủy.
Đêm 9/12/1895, do bị tố giác, nhiều hội viên của Hội liên hiệp, trong đó có V.I.Lê-nin bị cảnh sát bắt. Sau 14 tháng bị cầm tù, tháng 2/1897, V.I.Lê-nin bị đi đày 3 năm ở làng Shushenkoe (miền Đông Sibir). Trong thời gian bị lưu đày, V.I.Lê-nin đã viết xong hơn ba mươi tác phẩm, trong đó có cuốn khá đồ sộ: Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở nước Nga (1899).
Năm 1900, thời hạn lưu đày của V.I.Lê-nin kết thúc. V.I.Lê-nin lại tập hợp những người Mácxít cách mạng thành lập đảng. Chính quyền Nga hoàng cấm V.I.Lê-nin sống ở Thủ đô và các thành phố lớn. V.I.Lê-nin phải ra nước ngoài (1900), cùng với Pơlêkhanôp (Plekhanov) lập ra tờ báo Tia lửa. Năm 1903, tại Luân Đôn, nước Anh tiến hành Đại hội lần thứ II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga, V.I.Lê-nin phát biểu phải xây dựng một đảng Mácxít kiểu mới có kỷ luật nghiêm minh, có khả năng là người tổ chức cách mạng của quần chúng. Nhóm số đông ủng hộ V.I.Lê-nin gọi là những người Bônxêvich (Bolshevik), nhóm số ít chủ trương thành lập đảng đấu tranh theo kiểu Nghị viện gọi là những người Menxêvich (Menshevik). Về những nguyên tắc tư tưởng và tổ chức của đảng kiểu mới này V.I.Lê-nin đã trình bày trong cuốn Làm gì (1902) và cuốn Một bước tiến hai bước lùi (1904). Trong thời kỳ cách mạng 1905 - 1907, V.I.Lê-nin đã phát triển tư tưởng độc quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa Hai sách lược dân chủ xã hội trong cách mạng dân chủ năm 1905.
Tháng 4/1905, tại Luân Đôn tiến hành Đại hội lần thứ III Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, V.I.Lê-nin được bầu là Chủ tịch Đại hội, tại Đại hội, Ủy ban Trung ương đã được bầu ra do V.I.Lê-nin đứng đầu.
Tháng 11/1905, V.I.Lê-nin bí mật trở về Peteburg để lãnh đạo cách mạng Nga. Tháng 12/1907, V.I.Lê-nin sống ở nước ngoài tiếp tục đấu tranh bảo vệ và củng cố đảng hoạt động bí mật. Trong cuốn Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1908), V.I.Lê-nin phê phán sự xét lại về mặt triết học và phát triển những cơ sở triết học của chủ nghĩa Mác. Tháng 1/1912, V.I.Lê-nin lãnh đạo Hội nghị lần thứ VI (Praha) toàn Nga Đảng Công nhân xã hội dân chủ. Tháng 6/1912, từ Paris, nước Pháp, V.I.Lê-nin chuyển về Krakov lãnh đạo tờ Pravda (Sự thật). Thời kỳ này, V.I.Lê-nin soạn thảo xong Đề cương Mácxít về vấn đề dân tộc. Cuối tháng 7/1914, V.I.Lê-nin bị cảnh sát Áo bắt, nhưng sau đó ít lâu được trả lại tự do và đi Thuỵ Sĩ.
Trong thời gian Đại chiến thế giới lần thứ I, V.I.Lê-nin đưa ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng. Trong tác phẩm Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản (1916) và những tác phẩm khác, V.I.Lê-nin đã phát triển chính trị kinh tế học Mác-xít và lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiện toàn những vấn đề cơ bản của triết học Mác-xít (Bút ký triết học). Tại Hội nghị quốc tế những người theo chủ nghĩa quốc tế tại Thuỵ Sĩ (1915), V.I.Lê-nin đã tập hợp những người xã hội dân chủ cánh tả đoàn kết lại.
Sau cách mạng Tháng Hai năm 1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là chính phủ lâm thời tư sản (chuyên chế của giai cấp tư sản) và một bên là Xô viết các đại biểu công nhân và binh sĩ (chuyên chính vô sản). Những mâu thuẫn kinh tế và chính trị sâu sắc ở nước Nga lúc bấy giờ đòi hỏi phải tiến hành một cuộc cách mạng làm thay đổi tận gốc đời sống chính trị nước Nga. Ngày 16/4/1917, V.I.Lê-nin đến Petrograd để trình bày Luận cương Tháng Tư, thực chất là một văn kiện mang tính cương lĩnh, đề ra đường lối giành chiến thắng cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu Toàn bộ chính quyền về tay các Xô Viết! và tại Hội nghị lần thứ VII toàn Nga (tháng 4/1917) của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã nhất trí thông qua đường lối do V.I.Lê-nin đề ra.
Sau cuộc khủng hoảng chính trị ở nước Nga (tháng 7/1917), V.I.Lê-nin buộc phải về vùng Pazzliv cách Pêtrôgrat (Petrograd), nay là Pêtecbua, 34 ki-lô-mét để tránh sự truy lùng của Chính phủ lâm thời. Từ nơi hoạt động bí mật, V.I.Lê-nin thường xuyên chỉ đạo phong trào cách mạng nước Nga. Đầu tháng 8/1917, Đại hội lần thứ VI Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, họp bán công khai ở Pêtrôgrat, V.I.Lê-nin tuy không tham dự nhưng vẫn lãnh đạo Đại hội tiến hành và thông qua đường lối phải khởi nghĩa vũ trang giành lấy chính quyền. Trong thời gian này, V.I.Lê-nin viết xong cuốn Nhà nước và cách mạng, đề ra nhiệm vụ cho giai cấp vô sản phải giành lấy chính quyền bằng con đường đấu tranh vũ trang. Đầu tháng 10/1917, V.I.Lê-nin từ Phần Lan bí mật trở về Pêtrôgrat. Ngày 23/10/1917, kế hoạch khởi nghĩa vũ trang của V.I.Lê-nin đề ra được Hội nghị Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thông qua.
Tối 6/11/1917, V.I.Lê-nin đến Cung điện Smolnưi trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa. Đến rạng sáng 7/11/1917, toàn thành phố Pêtecbua nằm trong tay những người khởi nghĩa, và đến đêm 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã toàn thắng, chính quyền đã về tay nhân dân. Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã ra đời. Tại Đại hội các Xô Viết toàn Nga lần thứ II, V.I.Lê-nin được bầu là Chủ tịch Hội đồng các Ủy viên nhân dân (Hội đồng Dân ủy).
Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, theo đề nghị của V.I.Lê-nin, Hoà ước Brest với nước Đức đã được ký kết (3/3/1918). Ngày 11/3/1918, V.I.Lê-nin cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ Xô Viết trở về Mátxcơva. V.I.Lê-nin đã có công lao to lớn trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân lao động nước Nga Xô Viết chống sự can thiệp quân sự của nước ngoài và lực lượng phản cách mạng trong nước; trong việc lãnh đạo quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nước Nga. V.I.Lê-nin thi hành chính sách đối ngoại Xô Viết, đề ra những nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình giữa các quốc gia có chế độ xã hội khác nhau.
Ngày 30/8/1918, V.I.Lê-nin bị ám sát và bị thương nặng, nhưng sau đó ít lâu sức khoẻ hồi phục. Năm 1919, V.I.Lê-nin sáng lập Quốc tế Cộng sản; tháng 3/1919, Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Nga đã thông qua Cương lĩnh mới của Đảng, V.I.Lê-nin được bầu là chủ tịch Ủy ban soạn thảo Cương lĩnh Mùa xuân năm 1920, V.I.Lê-nin viết cuốn Bệnh ấu trĩ tả khuynh của chủ nghĩa cộng sản, trình bày những vấn đề chiến lược và sách lược của phong trào cộng sản. Thời gian này, V.I.Lê-nin soạn thảo xong kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội (công nghiệp hóa đất nước, hợp tác hóa gia cấp nông dân, cách mạng văn hóa), là người sáng lập ra Kế hoạch điện khí hóa toàn Nga (GOELRO), đề ra chính sách kinh tế (NEP). Năm 1921, chính sách NEP của V.I.Lê-nin được thông qua tại Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Nga.
Lúc 18 giờ 45 phút, ngày 21/1/1924, V.I.Lê-nin qua đời ở làng Gorki, gần thủ đô Mátxcơva. Thi hài được lưu giữ trong lăng Lê-nin trên Quảng trường Đỏ, Mátxcơva cho tới nay. Tại nước Nga hiện nay, tên của ông được đặt cho 1 tỉnh của Nga, tỉnh Lêningrat (Leningrad), nằm sát cố đô Xanh Pêtecbua (Saint Petersburg), nơi V.I.Lê-nin lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười; thành phố quê hương của Lê-nin thì được đặt tên là Ulianôp (Ulyanovsk) để tưởng nhớ ông.

V.I.Lê-nin với phong trào cách mạng vô sản thế giới

V.I.Lê-nin là Người đã truyền bá, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác; là nhà cách tân vĩ đại đầu tiên trong lịch sử chủ nghĩa xã hội hiện thực. Những đóng góp to lớn của ông có giá trị đối với mọi thời đại, đó là:
Sáng lập học thuyết Đảng kiểu mới, Đảng mang bản chất của giai cấp công nhân, đội tiên phong chiến đấu được vũ trang bởi lý luận tiên phong, thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội loài người, chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, xây dựng xã hội tương lai xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa mà Mác - Ăng-ghen đã đặt nền móng về tư tưởng lý luận.
Lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại, khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực với nước Nga Xô-viết, làm cho Đảng Cộng sản lần đầu tiên trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội mà ông gọi là Đảng chấp chính. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của nước Nga Xô-viết, một thời đại mới trong lịch sử thế giới nhân loại đã bắt đầu. Đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở ra con đường phát triển bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì lý tưởng và mục tiêu xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
Đề xướng cải cách chủ nghĩa xã hội với “Chính sách kinh tế mới” (NEP), đem chính sách kinh tế mới thay thế “chính sách cộng sản thời chiến”. Đó là sự nhận thức lại quan điểm về chủ nghĩa xã hội, chuyển trọng tâm cách mạng vào phát triển kinh tế và văn hóa; về thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội và cấu trúc các thành phần kinh tế. Xác định thời kỳ quá độ là một quá trình lâu dài, trong đó nền kinh tế có “sự đan xen”, “những mảnh của Chủ nghĩa xã hội” với “những mảnh của Chủ nghĩa tư bản”. Trạng thái ấy làm cho các yếu tố của Chủ nghĩa xã hội và các yếu tố của Chủ nghĩa tư bản vừa đấu tranh, cạnh tranh với nhau, vừa nương tựa, thâm nhập vào nhau. Mối quan hệ chủ đạo giữa “các mảnh” hay các thành phần kinh tế đó, là quan hệ giữa sản xuất, trao đổi, lưu thông trên cơ sở của trao đổi hàng hóa theo nguyên tắc thị trường…V.I.Lê-nin nhấn mạnh, những người cộng sản phải học khoa học và công nghệ, cách tổ chức lãnh đạo, quản lý xã hội, giáo dục và đào tạo, cách làm ăn buôn bán… phải biết tiếp thu tất cả những gì quý giá nhất của nhân loại. Chủ nghĩa xã hội có thể thực hiện được hay không là “tùy ở kết quả của chúng ta có kết hợp được chính quyền Xô-viết với những tiến bộ mới nhất của Chủ nghĩa tư bản”. Xác định củng cố chính quyền Xô-viết, tăng cường vai trò của quản lý, kết hợp chặt chẽ hành chính, tổ chức và kinh tế là biện pháp tốt nhất để xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
“Chính sách kinh tế mới” của V.I.Lê-nin không chỉ thuần túy đem chính sách thuế lương thực thay thế cho chính sách cộng sản thời chiến, dùng lợi ích kinh tế, vật chất như một đòn bẩy, tạo động lực làm nảy sinh tính tích cực lao động của công nhân, nông dân và mọi người lao động nói chung trong buổi đầu xây dựng, kiến thiết chế độ mới, mà sâu xa hơn, đó còn là khởi đầu kiến tạo mô hình phát triển mới của Chủ nghĩa xã hội, giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xã hội để thúc đẩy phát triển.
------
(Nguồn:http://tulieuvankien.dangcongsan.vn).

Tác giả: Phan Thanh Hậu - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?