Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tiếp tục phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng

Ngày đăng: 9:25 | 17/08/2020 Lượt xem: 318

Cách đây 75 năm, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Đây là sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta; đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến gần một thế kỷ, giành chính quyền về tay nhân dân. Nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước ta, nhân dân ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, 75 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua bao thác ghềnh để thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, giữ vững thành quả cách mạng và thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng: độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dân ta đã đập tan mọi âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ; tiến hành cuộc kháng chiến chín năm trường kỳ, đầy gian khổ, hy sinh, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; 21 năm kiên cường chiến đấu anh dũng, đánh cho “Mỹ cút, ngụy nhào” giành toàn thắng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 
Tinh thần Cách mạng Tháng Tám của nhân dân ta tiếp tục được phát huy trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau ngày giải phóng đất nước năm 1975, hậu quả chiến tranh khá nặng nề nhưng nhân dân ta lại phải tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc để bảo vệ thành quả cách mạng,  giữ vững toàn vẹn biên giới, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.. 
Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, hợp lòng dân, đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta. Gần 35 năm thực hiện  đường lối đổi mới đã đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên, ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển để trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng đến hầu hết các nước và tổ chức Quốc tế; uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên đáng kể, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp. Thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 75 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, ngợi ca. Đây là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu, nỗ lực đưa đất nước tiếp tục phát triển.
Năm 2020, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9, là địp để chúng ta ôn lại trang sử vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng, tăng thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Hiện nay, trong điều kiện bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Lời thề Độc lập khắc sâu trong tim mỗi người Việt Nam; thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Tác giả: An Phước

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?