Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Xuất bản tập sách “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam”

Ngày đăng: 16:32 | 13/10/2020 Lượt xem: 220

Trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng (1930 - 1975), Tỉnh ủy Quảng Nam (có giai đoạn là Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, Tỉnh ủy Quảng Đà, Đặc Khu ủy Quảng Đà) luôn chú trọng công tác xây dựng căn cứ, địa điểm đứng chân để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng. Những địa điểm, căn cứ đứng chân đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, xuyên suốt của Tỉnh ủy trong các giai đoạn của cách mạng.

Nhằm làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của căn cứ địa cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nghiên cứu đề tài “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam 1930 - 1975”. Đề tài đã được Hội đồng khoa học Sở Khoa học và công nghệ xếp loại xuất sắc. Để phát huy giá trị và kết quả nghiên cứu của đề tài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, xuất bản tập sách “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam 1930 - 1975”.

 
Tập sách Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-1975)

Tập sách dày gần 250 trang, khổ 16x24cm, ngoài lời giới thiệu, phụ lục về 61 địa điểm, nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân và 32 hình ảnh tư liệu hết sức quý giá, tập sách gồm có 5 chương. Chương I khái quát về điều kiện tự nhiên và quá trình xây dựng căn cứ, nơi đứng chân trong các phong trào đấu tranh yêu nước ở Quảng Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Chương II nêu về sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, lựa chọn nơi đứng chân, lãnh đạo phong trào cách mạng (1930 - 1945). Chương III nói về căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954). Chương IV nói về căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng (Tỉnh ủy Quảng Nam, Tỉnh ủy Quảng Đà, Đặc Khu ủy Quảng Đà) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). Chương V bàn về bài học kinh nghiệm và các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị căn cứ. Đồng thời hệ thống lại 61 địa điểm được Tỉnh ủy đứng chân, trong đó có 3 địa điểm đã được công nhận di tích cấp quốc gia (Căn cứ Hòn Tàu, thuộc xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên; Căn cứ Tiên Sơn, thuộc xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước và Địa đạo Phú An, thuộc xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc); 15 địa điểm đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh; 43 địa điểm chưa được công nhận di tích, trong đó có 10 địa điểm chưa xác định được vị trí cụ thể. Qua đó, đề ra những chủ trương, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử căn cứ Tỉnh ủy xứng tầm với quy mô, tầm vóc và ý nghĩa của từng căn cứ.
Đặc biệt, công trình được xuất bản đúng vào dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) cũng là dịp Đảng bộ tròn 90 năm xây dựng và trưởng thành (1930 - 2020).

Tác giả: Lê Năng Đông

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?