Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hiệp Đức: Thẩm định khoa học tập tài liệu giáo dục lịch sử địa phương

Ngày đăng: 15:05 | 04/12/2020 Lượt xem: 324

Ngày 04/12/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức đã tổ chức thẩm định khoa học tài liệu giáo dục lịch sử địa phương: “Hiệp Đức – Sơ lược địa lý, lịch sử, văn hóa”. Đồng chí Trần Thị Hằng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Chủ tịch Hội đồng.

 
Quang cảnh thẩm định khoa học tập tài liệu giáo dục lịch sử địa phương tại huyện Hiệp Đức

Sau thời gian triển khai biên soạn, đến nay, bản thảo cơ bản đã hoàn thiện về mặt nội dung và thể thức trình bày. Trên cơ sở các tập sách, tạp chí, đặc san, bài viết liên quan đến Hiệp Đức đã được in ấn, xuất bản, phát hành, tập thể tác giả đã dày công sưu tầm, tổng hợp, xử lý tư liệu và chọn lọc để đưa vào tập tài liệu một cách hệ thống, khoa học. Ngoài lời giới thiệu, lời nói đầu, phụ lục, nội dung tập sách được chia làm 05 chương. Chương một khái quát về địa lý, điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành và đặc điểm dân cư Hiệp Đức. Chương hai tập trung làm rõ các phong trào yêu nước và đấu tranh cách mạng từ thế kỷ XVIII đến năm 1975. Chương ba làm rõ những nét nổi bật của Hiệp Đức trong quá trình xây dựng từ năm 1975 đến nay. Chương bốn khái lược vài nét văn hóa giáo dục Hiệp Đức. Chương năm là những định hướng cơ bản và triển vọng phát triển kinh tế huyện Hiệp Đức giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030. Ngoài nội dung chính, bản thảo có kèm ảnh minh họa làm phong phú thêm nội dung trên mỗi lĩnh vực, chủ đề phản ánh. 
Qua thẩm định, mặc dù vẫn còn một số nội dung cần chỉnh sửa, song về cơ bản, hội đồng thẩm định thống nhất và đánh giá cao nội dung cũng như phương pháp trình bày của bản thảo, việc biên soạn tập sách đảm bảo tính đảng, tính lịch sử, tính khoa học, lý luận và thực tiễn. Hầu hết những sự kiện, nhân vật, chủ đề, địa danh, tên người, mục tiêu định hướng của Đảng bộ huyện được phản ánh trung thực, khách quan và mô tả đảm bảo tính khái quát, hàm súc. Kết thúc mỗi lĩnh vực, chủ đề, mỗi sự kiện đều nêu bậc ý nghĩa lịch sử, đề cao giá trị nhân văn của vùng đất, con người Hiệp Đức. Từ kết quả đạt được, 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua. 
Đồng chí Huỳnh Thị Kim Thảo - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thay mặt cơ quan tổ chức biên soạn bộ tài liệu trân trọng tiếp thu những ý kiến đánh giá, đóng góp của hội đồng thẩm định, Phòng Giáo dục đào tạo huyện và ban biên soạn sẽ tiến hành bổ sung, chỉnh lý, kịp thời hoàn chỉnh tài liệu giáo dục lịch sử địa phương: “Hiệp Đức – Sơ lược địa lý, lịch sử, văn hóa”, dự kiến đưa vào giáo dục trong trường học kể từ năm học 2021 – 2022.

Tác giả: BTGHU Hiệp Đức

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?