Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kết quả 03 thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW

Ngày đăng: 12:13 | 24/12/2021 Lượt xem: 2615

Sáng ngày 23.12.2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chịnh trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội nghị; tại điểm cầu trường Chính trị Quảng Nam, tham dự có đồng chí Trần Khắc Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Lê Minh Đức, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Quảng Nam và đại diện Phòng Thông tin – Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả 03 năm thự chiện Chỉ thị số 20-CT/TW; nghe 08 lượt ý kiến phát biểu, tham luận, trao đổi về kết quả thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của các đơn vị, địa phương trên cả nước chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

Phát biểu tham luận với Hội nghị, thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Trần Khắc Thắng nhấn mạnh: “Nhìn lại 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, trên cơ sở kế thừa những thành quả nghiên cứu, biên soạn từ Chỉ thị số 15-CT/TW trước đó, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Nhiều công trình lịch sử có ý nghĩa chính trị quan trọng được xuất bản và phát hành vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh nhà về vùng đất, con người Quảng Nam “trung dũng, kiên cường”; đồng thời, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp. Những kết quả đạt được trong thời gian qua trước hết là tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm của cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là vai trò chủ động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo cấp ủy các cấp trong công tác tham mưu, hướng dẫn, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư”.
Theo đó, qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nghiên cứu, biên soạn, xuất bản nhiều công trình lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng nhân kỷ niệm các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Tiêu biểu như chỉ đạo biên soạn, xuất bản tập sách“Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930 - 1975)” và “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ”. Sau Hội thảo, tỉnh đã xuất bản cuốn sách “Huỳnh Ngọc Huệ - người con ưu tú xứ Quảng”…
Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ban, ngành của tỉnh nghiên cứu xuất bản các công trình: “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam (1930 - 2015)”; “Lịch sử Ngành Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996)”; “Biên niên sự kiện Bộ đội Biên phòng tỉnh (1997 - 2017)”; “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh giai đoạn (1945 - 2020)”; “Tổng kết công tác đấu tranh chính trị, binh địch vận tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)”,...
Như vậy, kể từ khi thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW và nay là Chỉ thị số 20-CT/TW, tính đến cuối năm 2021, đã hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng 1930-1996 (giai đoạn chưa chia tách); hầu hết các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, gồm các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các ngành như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành việc biên soạn và xuất bản lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 1930 đến năm 2000, 2005, 2010, có ngành đã xuất bản đến giai đoạn 2015, 2020; 17/18 huyện, thị, thành phố đã biên soạn xuất bản lịch sử Đảng bộ từ 1930 đến nay, có một số huyện đã tiến hành bổ sung, tái bản. Có 175/241 xã, phường, thị trấn đã xuất bản giai đoạn trước năm 1975; có 132/241 xuất bản giai đoạn sau năm 1975.
Để các công trình sau khi xuất bản, đảm bảo nội dung, hình thức, trên cơ sở thực tiễn tịa địa phương, từ năm 2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU, ngày 09/5/2011 về “Thẩm định nội dung các công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử đấu tranh cách mạng ngành, địa phương trước khi xuất bản”, quy trình thẩm định gồm 02 bước (thẩm định đề cương chi tiết và thẩm định nội dung bản thảo trước khi xuất bản). Trong những năm qua, công tác thẩm định các công trình lịch sử được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nội dung các công trình trước khi xuất bản.
Cùng với công tác nghiên cứu, biên soạn, việc phát huy giá trị các công trình lịch sử sau khi xuất bản cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hết sức quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, đã ban hành các văn bản chỉ đạo, như: Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Thông tri số 08-TT/TU, ngày 21/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương trong trường phổ thông”. Năm 2020, trên cơ sở kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930 - 1975)”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Thành ủy Hội An phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy giá trị căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam giai đoạn (1930 - 1975); trong đó, chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng Bia Di tích lịch sử Cây Thông Một - nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (ngày 28/3/1930).
Đặc biệt, nhằm thực hiện việc số hóa các công trình lịch sử, tư liệu hồi ký đã phát hành theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, từ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng “Thư viện ấn phẩm” trên Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ (http://thuvienanpham.quangnam.dcs.vn), qua đó đăng tải hàng trăm công trình, ấn phẩm về văn hóa, lịch sử địa phương; qua đó, góp phần tuyên truyền và phát huy giá trị các công trình văn hóa - lịch sử địa phương. Ngoài ra, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành việc sắp xếp, hoàn chỉnh hệ thống kho tư liệu lịch sử Đảng bộ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phục vụ công tác bảo quản, lưu trữ, khai thác, sử dụng lâu dài. Đây là những việc làm mới, sáng tạo, chủ động của Quảng Nam trong việc hệ thống, số hóa và phát huy giá trị tư liệu văn hoá, lịch sử.
Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cũng được các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đổi mới về nội dung, hình thức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin Đảng bộ tỉnh (quangnam.dcs.vn) trong việc đăng tải các công trình lịch sử, văn hóa địa phương trên “Thư viện ấn phẩm”. Báo Quảng Nam dành nhiều chuyên trang, chuyên mục, như: Đất và Người xứ Quảng, Hồ sơ tư liệu; theo đó, đăng tải nhiều bài viết liên quan đến đề tài chiến tranh cách mạng về vùng đất và con người xứ Quảng kiên trung. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất và phát sóng các phim về nhân vật lịch sử tiêu biểu của quê hương, đất nước (05 phim/năm). Ngoài ra, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, như: Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 28/3/1930, Ngày giải phóng quê hương Quảng Nam 24/3/1975 và những ngày lễ trọng đại khác, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử các địa phương, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến xã, thị trấn đăng tải nhiều tin, bài viết, phóng sự tài liệu lịch sử để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…
 

Tác giả: Tin, ảnh Lê Năng Đông

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?