Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Lựa chọn vấn đề đột phá, bức xúc, nổi cộm để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05

Ngày đăng: 15:37 | 05/05/2019 Lượt xem: 392

Đây là ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 
Quang cảnh hội nghị

       Sáng ngày 4/5, tại tỉnh Kon Tum, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực tỉnh, thành ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; về phía tỉnh Quảng Nam, có đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam và đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum.
       Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương: Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII. Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
       Tại các tỉnh, cấp ủy các cấp nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể, đã tập trung xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá, bức xúc của nhân dân sát, đúng với thực tiễn địa phương; lựa chọn những vấn đề còn hạn chế liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc, đoàn kết nội bộ, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... để tập trung giải quyết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05; nhân rộng các mô hình hiệu quả, khuyến khích cách làm sáng tạo; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’ trong nội bộ cơ quan, đơn vị.
      Trong quá trình thực hiện, các địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm tòi cách làm phù hợp với điều kiện của mình: Phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm về cách làm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức các hoạt động về nguồn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đã tích cực tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nhiều địa phương ban hành quy chế tiếp xúc đối thoại với người dân, cung cấp đường dây nóng thông qua các số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ để người dân phản ánh thông tin mang tính bức xúc và giải quyết kịp thời.
       Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, nêu bật những kết quả đạt được, những kinh nghiệm thiết thực trong việc tổ chức triển khai cũng như những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị 05; chia sẻ các mô hình hay, cách làm mới của từng địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã thông tin, chia sẻ cách làm và những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Quảng Nam như: Trong công tác tuyên truyền: Đã tổ chức trực tuyến đến cơ sở trong việc học tập, quán triệt chuyên đề, dịch ra tiếng đồng bào dân tộc Cơ tu để tuyên truyền; tổ chức kế hợp Lễ tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua yêu nước với giao lưu điển hình, tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Trong xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá, bức xúc để thực hiện, Quảng Nam đã tập trung thực hiện cải cách hành chính, công giảm nghèo, công tác cán bộ và đã đạt được kết quả tích cực, hiệu quả trên các lĩnh vực này. Đồng chí cũng đã kiến nghị, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác quản lý, xử lý đối với các trang mạng xã hội xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng và đồng thời sử dụng các trang mạng xã hội chính thống để thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; đề nghị các cơ quan ban, ngành Trung ương trong ban hành văn bản cần bám sát thực tiễn, gắn thực tiễn với lý luận để tránh những bất cập trong ban hành các cơ chế, chính sách ở cơ sở; chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện chuyên đề hàng năm.
      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua tại các tỉnh, thành ủy. Việc ban hành hướng dẫn, kế hoạch, tổ chức học tập chuyên đề hằng năm, tổ chức giao ban định kỳ... một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời, tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương, đơn vị; góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, thiết thực được duy trì và phát huy hiệu quả; nhiều điển hình tập thể, cá nhân được phát hiện, biểu dương, nhân rộng đã lan tỏa các giá trị cao đẹp, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền đi năng lượng tích cực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.
       Tuy nhiên, đồng chí Bùi Trường Giang cũng cho rằng, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 cũng bộc lộ nhiều hạn chế như: Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền vẫn chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền chưa thật sự sáng tạo; những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu chưa được phong phú, rõ ràng nên việc lan tỏa chưa cao; việc xây và chống chưa có sự gắn chặt với nhau. Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. 
       Định hướng nội dung thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới, đồng chí Bùi Trường Giang đã nhấn mạnh: Cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, học tập chuyên đề hằng năm, trước mắt là chuyên đề năm 2019. Các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Tập trung xác định, lựa chọn các vấn đề đột phá, bức xúc, nổi cộm để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, nhất là về công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giảm nghèo, công tác cán bộ, phong cách lãnh đạo cấp ủy và người đứng đầu...quyết liệt, kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả, bảo vệ quyền lợi của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XII ở các địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện cần gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước, trước mắt thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng đã đề ra, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tác giả: Hữu Thiên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?