Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nhiều văn bản quan trọng

Ngày đăng: 15:29 | 01/07/2019 Lượt xem: 342

Ngày 28/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nhiều văn bản quan trọng

Tại hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). Quán triệt nội dung Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời yêu cầu các cấp ủy tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nội dung chỉ thị này đến tận chi bộ cơ sở để cán bộ, đảng viên hiểu rõ, thống nhất thực hiện hiệu quả.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo 5 yêu cầu và 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.
Giới thiệu các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới... Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Bộ Chính trị chỉ đạo việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Tác giả: BBT

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?