Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác trên lĩnh vực công tác tuyên giáo

Ngày đăng: 16:15 | 09/08/2019 Lượt xem: 568

Chiều ngày 08/8/2019, tại Hội trường cơ quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp đón và làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng (T26). Tham dự buổi làm viêc về phía Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng, Phan Đức Bạch – Phó Vụ trưởng, Hà Phước Thiều – Phó Vụ trưởng, Nguyễn Thế Hòa – Phó Vụ trưởng, Nguyễn Văn Bắc – Trưởng phòng Tổng hợp, cùng cán bộ, công chức các phòng ban Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng (T26). Về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trưởng, phó các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Qua đó, về kết quả 3 năm việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đồng bộ với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực, tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05 và các chuyên đề năm từ năm 2016 đến 2019 được chú trọng, với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình, mô hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt được việc triển khai thực hiện ở các ngành, các cấp theo đúng kế hoạch đề ra. Sự chuyển biến trong nhận thức và hành động đối với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trở thành công việc thường xuyên ở từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên; tiếp tục có nhiều mô hình hay, hiệu quả, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đáng chú ý, những vấn đề bức xúc trong nhân dân được quan tâm giải quyết tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; phong cách làm việc, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực theo hướng khoa học, sát thực tế, gần dân, phục vụ nhân dân, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân,… của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong 03 năm qua đã góp phần đáng kể vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Nam... Về công tác tham mưu triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Công văn số 9716-HD/VPTW ngày 01/6/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng; trên cơ sở giao nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch số 246-KH/TU ngày 26/6/2019 về “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Ngày 17/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 968-CV/BTGTU đề nghị các đơn vị trong toàn tỉnh báo cáo kết quả triển khai học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương mười, khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW Hiện nay, các đơn vị trong toàn tỉnh đã có báo cáo và bộ phận tham mưu đang tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Tuyên giáo Trung… 
Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc tập trung các nội dung: trao đổi, thảo luận, chia sẻ về các kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo trong thời gian qua và phương hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong thời gian tới, cách giải quyết những vướng mắc để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, như: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh;…

 
Đ.c Nguyễn Thị Thu Lan - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, ngoài những nội dung nêu trên, tỉnh đã tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; trọng tâm là thực hiện các phong trào: “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình đem lại hiệu quả và tạo sức lan tỏa, như huyện Nam Trà My tổ chức được “3 cán bộ giúp một hộ dân đăng ký thoát nghèo”, Bắc Trà My triển khai mô hình “Cán bộ đảng viên đồng hành với người nghèo”, hay Nông Sơn thành lập “Đội can thiệp nhanh”, huyện Bắc Trà My xây dựng mô hình "Cán bộ đảng viên đồng hành cùng người nghèo"… Về công tác tham mưu triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 31/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban văn kiện, nhân sự tổ chức phục vụ đại hội… 

 
Đ.c Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo TW tại Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, tăng cường công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; những mô hình hay, cách làm mới về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh tuyên truyền triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng dẫn tuyên truyền, tham mưu công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, ngành tuyên giáo cần chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý những tình huống phát sinh trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, qua đó, tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch để bảo vệ nền tăng tư tưởng của Đảng… Đối với các đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Đoàn công tác sẽ tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo thực hiện kịp thời trong thời gian tới. 

Tác giả: Phòng TT-LSĐ

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?