Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày đăng: 8:12 | 09/09/2019 Lượt xem: 82

Vừa qua, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (Nghị quyết số 13-NQ/TW). Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Sau khi Nghị quyết số 13-NQ/TW được ban hành, cùng với các văn bản cụ thể hóa của tỉnh, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay. Ngày càng có nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khuyến khích hỗ trợ, tạo điều kiện củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX để loại hình kinh tế này ngày càng góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình HTX, THT như chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chính sách đất đai; chính sách tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp…
Theo Báo cáo tại Hội nghị, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh có chuyển biến tích cực. Số lượng HTX, THT tăng nhanh, xuất hiện một số mô hình HTX điển hình với cách làm mới và phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Tính đến ngày 31/12/2018, tỉnh Quảng Nam có 329 HTX; so với thời điểm 31/12/2003, số lượng HTX tăng 157 HTX. Nhiều mô hình HTX mới, HTX chuyên ngành, nghề được hình thành và mang lại những hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội rất rõ rệt như: HTX Nấm Nhì Tây (huyện Hiệp Đức); HTX Thực phẩm sạch Phú Ninh; HTX Nông dược xanh (huyện Tiên Phước); HTX Duy Đại Sơn, HTX Nông nghiệp Thu Bồn (huyện Duy Xuyên); HTX Rau sạch Trường Xuân (thành phố Tam Kỳ)... Có thể nói, hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX thời gian qua đã có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chương trình phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nghị quyết số 13-NQ/TW ra đời đã có tác động tích cực, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã đã ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng không chỉ đối với sản xuất, kinh doanh, mà còn trở thành nhân tố không thể thay thế, góp phần xây dựng các sản phẩm truyền thống, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở. Các HTX vừa là công cụ hỗ trợ nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, vừa góp phần tạo điều kiện phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu khác trên địa bàn tỉnh. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế như: Các HTX của tỉnh vẫn chưa phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh vốn có, chưa thể hiện đầy đủ vai trò, vị trí chủ lực của HTX trong xây dựng và phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tỷ trọng đóng góp vào cơ cấu GRDP của tỉnh hằng năm còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Một số HTX điều hành còn nặng tư duy HTX kiểu cũ, chưa năng động với thị trường; cơ sở vật chất xuống cấp, công nghệ sản xuất lạc hậu...
Tham gia ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn trong thời gian đến.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đến các cấp, các ngành, các địa phương và tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về thực hiện đổi mới và phát triển kinh tế HTX. Các cấp, các ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu đề xuất HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách mới hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX phù hợp với xu thế phát triển chung và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác tiếp cận hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành. Các HTX phải thích ứng với những cơ chế mới, thị trường mới. Mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; liên doanh, liên kết giữa HTX với HTX và giữa HTX với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhằm huy động mọi nguồn lực tập trung cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm qua.

Tác giả: Trương Thị Hội - VPTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?