Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 21:35 | 11/12/2019 Lượt xem: 945

Ngày 11/12/2019, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 18 (khóa XXI). Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Trí Thanh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XXI, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố...

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 thông báo một số nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương 11, khóa XII; đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2019, thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2019. Thông qua Chương trình công tác năm 2020 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình Kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020; Báo cáo công tác tài chính năm 2019. 

 
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18

Tình hình kinh tế-xã hội năm 2019 tăng trưởng chưa đạt chỉ tiêu đề ra, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP - giá so sánh 2010) ước đạt 60.788 tỷ đồng, tăng khoảng 3,81% so với năm 2018.. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm Khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 12,6%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng gần 34%, trong đó công nghiệp chiếm 27,63%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 34,6%. GRDP bình quân đầu người hơn 66 triệu đồng/người, tăng gần 04 triệu đồng/người so với năm 2018.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 23.144 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra; trong đó, thu nội địa dự kiến đạt 18.544 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt 4.600 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn thu đã chuyển biến theo hướng tích cực, ít lệ thuộc vào một số sản phẩm chủ lực. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 32.220 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 139,3% (vượt 39,3% so với dự toán). 
Việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư theo Kết luận số 37-KL/TU, ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 hơn 31.879 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm trước và chiếm 32% GRDP. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, một số dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII được triển khai thực hiện. Chất lượng nguồn nhân lực chuyển biến theo hướng tích cực.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả. Năm 2019, tỉnh Quảng Nam vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020”. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM toàn tỉnh là 14,36 tiêu chí/xã, tăng 0,2 tiêu chí/xã so với năm 2018. Dự kiến đến cuối năm 2019, có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, đạt chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 98 xã, chiếm tỷ lệ 48%; đạt 01 xã NTM nâng cao (xã Đại Hiệp) và 01 xã NTM kiểu mẫu (xã Điện Quang); 57 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần tạo ra diện mạo mới ở nhiều địa phương. 
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của tỉnh và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, chất lượng có bước phát triển. Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 thành công, đảm bảo an toàn, nghiêm túc; đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh vẫn duy trì số lượng giải tại các kỳ thi khu vực và toàn quốc. Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy học. Đến nay, toàn tỉnh có 505 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 61,7%, tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Công tác giảm nghèo được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2019, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững hơn 267,4 tỷ đồng. Số hộ nghèo toàn tỉnh hiện nay còn 25.689 hộ, chiếm tỷ lệ 6,06%; giảm 5.848 hộ nghèo so với năm 2018 (tương ứng giảm 1,51%), vượt 843 hộ so với chỉ tiêu của Trung ương và của tỉnh giao năm 2019.
Tổ chức thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và đối ngoại. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng được thực hiện nghiêm túc; công tác điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự thực hiện đúng quy định của pháp luật...
Công tác xây dựng chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên... Năm 2019, Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức;  tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần quyết liệt và đã đạt được kết quả tích cực. Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội  của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh; chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, không để xảy ra “điểm nóng”, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên toàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh(1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người(02/9/1969 - 02/9/2019). Công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “ diễn biến  hòa bình” của các thế lực thù địch;  tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được các cấp ủy và các ngành chức năng chú trọng. Công tác tổ chức, cán bộ được  tập trung thực hiện hiệu quả. Trong đó, Tỉnh ủy đã củng cố, kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ định bổ sung 04 đồng chí Tỉnh ủy viên và củng cố nhân sự cán bộ chủ chốt ở tỉnh và các địa phương, đơn vị; …Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016. Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng công tác kết nạp đảng viên; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc để đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng cho 97 đồng chí cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025... Tính đến ngày 02/12/2019, Quảng Nam có 22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 1.144 tổ chức cơ sở đảng; 3.215 chi bộ trực thuộc và 69.067 đảng viên; tổng số đảng viên mới kết nạp từ đầu năm đến nay là 1.495 đảng viên, đạt 59,8% so với Nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, được các cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả; nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực quan trọng; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 916 tổ chức đảng và 1.863 đảng viên, giám sát 677 tổ chức đảng và 1.223 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 07 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 68 tổ chức đảng cấp dưới và 250 đảng viên (có 131 đảng viên là cấp ủy viên các cấp) khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 620 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 400 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 443 tổ chức đảng cấp dưới và 522 đảng viên; kiểm tra 71 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 521 tổ chức đảng về thu nộp, sử dụng đảng phí;… Công tác dân vận  được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận.Công tác dân vận chính quyền được quan tâm. Các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu cấp ủy và Nhân dân…
        Các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương, đúng với các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Kế hoạch của Tỉnh ủy tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.
Nhìn chung năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đạt nhiều kết quả quan trọng; đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế ở một số ngành, lĩnh vực tiếp tục duy trì; quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo chiều hướng tích cực, xu hướng chuyển dịch dần sang lĩnh vực các ngành dịch vụ; sản xuất nông lâm thủy sản theo hướng chất lượng cao bước đầu đạt được những kết quả tích cực; công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được chú trọng; kiểm soát nợ công chặt chẽ; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy.
Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung: Tỉnh, huyện cần có chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo để cải thiện tiêu chí thu nhập thông qua chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập, vay vốn ưu đãi, học nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động… Cần xem lại chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2020: Từ 2.000 đảng viên trở lên, khó đạt được; đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới, ra soát lại tất cả các chỉ tiêu để nâng cao chất lượng nông thôn mới; đề nghị đánh giá cụ thể hơn kết quả hoạt động khối Mặt trận, đoàn thể không nêu chung chung như trong báo cáo; đề nghị tỉnh, huyện, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắt trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân…
Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung quan trọng: 
Đối với kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2019, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020: Trong năm 2019, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh; đề ra nhiều giải pháp quyết liệt phát triển kinh tế, tập trung huy động các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, bên cạnh đó vẫn còn 02/16 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, gồm: Tăng trưởng kinh tế và chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị không chủ quan thả nổi các tiêu chí đã đạt được, cần siết chặt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cùng với 02 chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2020. Đối với ngành nông nghiệp cần có quy hoạt tổng thể phát triển nông nghiệp trong toàn tỉnh, qua đó đẩy mạnh tái cơ cấu hợp lý trong thời gian tới. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi, thu hút các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước; đẩy mạnh, quản lý chặt chẽ việc thu ngân sách, tránh hiện tượng thất thoát, nợ ngân sách. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ thị 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 1224-QĐ/TU, ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Đối với báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình công tác năm 2020 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình Kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020; Báo cáo công tác tài chính năm 2019. Đồng chí đề nghị UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn chỉnh văn bản, ban hành trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); cần phát huy hơn nữa chất lượng sinh hoạt Đảng tại cơ sở; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng, dự án trọng điểm mang tính chiến lược đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường đầu tư ở các vùng nông thôn nhằm xây dựng nông thôn mới và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường và công tác xử lý môi trường, xử lý rác thải…

Tác giả: Phòng TT-LSĐ

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?